Kierunek Finanse i rachunkowość I stopień - plan studiów nr I - nabór 2016/2017