AdobeStock_66463228_Preview.jpeg

Plany studiów, sylabusy

Kierunek Finanse i rachunkowość I stopień - plan studiów nr I - nabór 2016/2017, 2017/2018

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopień - plan studiów nr I - nabór 2015/2016, 2016/2017

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopień - plan studiów nr II - nabór 2017/2018

Kierunek Zarządzanie II stopień - plan studiów nr III, nabór 2011/2012

Kierunek Zarządzanie II stopień - plan studiów nr IV - nabór 2012/2013

Kierunek Zarządzanie II stopień - plan studiów nr V - nabór 2013/2014

Kierunek Zarządzanie II stopień - plan studiów nr VI - nabór 2014/2015

Kierunek Zarządzanie II stopień - plan studiów nr VII - nabór 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Kierunek Zarządzanie I stopień - plan studiów nr IV - nabór 2010/2011, 2011/2012

Kierunek Zarządzanie I stopień - plan studiów nr V - nabór 2012/2013

Kierunek Zarządzanie I stopień - plan studiów nr VI - nabór 2013/2014, 2014/2015

Kierunek Zarządzanie I stopień - plan studiów nr VII - nabór 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr II - nabór 2009/2010, 2010/2011

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr III, nabór 2011/2012

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr IV, nabór 2012/2013

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr V - nabór 2013/14, 2014/2015, 2015/2016

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień - plan studiów nr VI - nabór 2016/2017, 2017/2018

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Forma: studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:

 

 1. ZARZĄDZANIE W HANDLU i USŁUGACH
 2. MARKETING W ORGANIZACJI
 3. ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ
 4. ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM

 

 

Przedmioty ogólne

 

 1. Język obcy kontynuowany do wyboru (4)
 2. Technologie informacyjne
 3. Socjologia
 4. Filozofia
 5. Psychologia
 6. Ochrona własności intelektualnej
 7. BHP i ergonomia
 8. Wychowanie fizyczne

 

 

Uwagi

 

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę przedmiotów nie oznaczonych *.
 3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (4 pkt. ECTS).
 4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród: 1. Język angielski. 2. Język niemiecki. 3. Język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (10 pkt. ECTS).

 

 

Przedmioty podstawowe

 

 1. Podstawy zarządzania
 2. Nauka o organizacji
 3. Mikroekonomia
 4. Finanse
 5. Prawo
 6. Matematyka
 7. Statystyka opisowa

 

 

Przedmioty kierunkowe

 

 1. Rachunkowość finansowa
 2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 3. Zarządzanie projektami
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Zachowania organizacyjne
 6. Zarządzanie jakością
 7. Informatyka w zarządzaniu
 8. Procesy informacyjne w zarządzaniu
 9. Marketing
 10. Badania marketingowe
 11. Innowacja i konkurencyjność przedsiębiorstwa
 12. Handel elektroniczny i e-business
 13. Systemy baz danych
 14. Organizacja pracy kierowniczej
 15. Zarządzanie logistyką
 16. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- ZARZĄDZANIE W HANDLU i USŁUGACH

 

 1. Integracja europejska 
 2. Współczesny rynek usług 
 3. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej 
 4. Marketing usług 
 5. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 
 6. Zastosowania informatyki w handlu i usługach 
 7. Analiza otoczenia organizacji 
 8. Techniki organizatorskie i decyzyjne 
 9. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w sektorze usług 
 10. Seminarium dyplomowe 
 11. Praktyka zawodowa 
 12. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- MARKETING W ORGANIZACJI

 

 1. Integracja europejska 
 2. Podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem 
 3. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej 
 4. Marketing usług 
 5. Planowanie marketingowe 
 6. Jakościowe badania marketingowe
 7. Strategia promocji 
 8. Analiza otoczenia organizacji 
 9. Kształtowanie nowych produktów 
 10. Seminarium dyplomowe 
 11. Praktyka zawodowa 
 12. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM

 

 1. Rozwój sektora przemysłu w Polsce i na świecie 
 2. Zarządzanie produkcją 
 3. Projektowanie procesów produkcyjnych 
 4. Systemy jakości w przemyśle 
 5. Eksploatacja obiektów technicznych 
 6. Systemy opakowań 
 7. Normowanie techniczne i kosztorysowanie 
 8. Systemy transportowe 
 9. Marketing przemysłowy 
 10. Podstawy inżynierii środowiska 
 11. Seminarium dyplomowe 
 12. Praktyka zawodowa 
 13. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 

 1. Rozwój sektora żywności w Polsce i na świecie 
 2. Podstawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej 
 3. Marketing produktów żywnościowych 
 4. Systemy jakości w gospodarce żywnościowej 
 5. Rynek produktów ekologicznych 
 6. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w gospodarce żywnościowej 
 7. Komputerowe metody zarządzania procesami wytwórczymi 
 8. Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej 
 9. Technologie przetwórstwa rolno-spożywczego 
 10. Analiza rynku rolnego 
 11. Inżynieria wiedzy w procesie wspomagania decyzji 
 12. Seminarium dyplomowe 
 13. Praktyka zawodowa 
 14. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Forma: studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:

 

 1. ZARZĄDZANIE W HANDLU i USŁUGACH
 2. MARKETING W ORGANIZACJI

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 

 1. Język obcy kontynuowany do wyboru (4)
 2. Technologie informacyjne
 3. Socjologia
 4. Filozofia
 5. Psychologia
 6. Ochrona własności intelektualnej
 7. BHP i ergonomia
 8. Wychowanie fizyczne

 

 

Uwagi

 

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę przedmiotów nie oznaczonych *.
 3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (4 pkt. ECTS).
 4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród: 1. Język angielski. 2. Język niemiecki. 3. Język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (10 pkt. ECTS).

 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 

 1. Podstawy zarządzania 
 2. Nauka o organizacji 
 3. Mikroekonomia 
 4. Finanse 
 5. Prawo 
 6. Matematyka 
 7. Statystyka opisowa 

 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

 1. Rachunkowość finansowa 
 2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
 3. Zarządzanie projektami 
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 5. Zachowania organizacyjne 
 6. Zarządzanie jakością 
 7. Informatyka w zarządzaniu 
 8. Procesy informacyjne w zarządzaniu 
 9. Marketing 
 10. Badania marketingowe
 11. Innowacja i konkurencyjność przedsiębiorstwa 
 12. Handel elektroniczny i e-business 
 13. Systemy baz danych 
 14. Organizacja pracy kierowniczej 
 15. Zarządzanie logistyką 
 16. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 

 1. Integracja europejska 
 2. Współczesny rynek usług 
 3. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej 
 4. Marketing usług 
 5. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 
 6. Zastosowania informatyki w handlu i usługach 
 7. Analiza otoczenia organizacji 
 8. Techniki organizatorskie i decyzyjne 
 9. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w sektorze usług 
 10. Seminarium dyplomowe 
 11. Praktyka zawodowa 
 12. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- MARKETING W ORGANIZACJI

 

 1. Integracja europejska
 2. Podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
 3. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Marketing usług
 5. Planowanie marketingowe
 6. Jakościowe badania marketingowe
 7. Strategia promocji
 8. Analiza otoczenia organizacji
 9. Kształtowanie nowych produktów
 10. Seminarium dyplomowe
 11. Praktyka zawodowa
 12. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie)

Forma: studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:

 

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 2. Zarządzanie logistyką
 3. Organizacja i zarządzanie żywnością
 4. Informatyka w zarządzaniu

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 

 1. Język obcy
 2. Kultura i elementy sztuki współczesnej

 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 

 1. Koncepcje zarządzania 
 2. Makroekonomia
 3. Prawo cywilne
 4. Etyka w zarządzaniu
 5. Statystyka matematyczna
 6. Rynek finansowy

 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Zarządzanie procesami
 3. Marketing międzynarodowy
 4. Rachunkowość zarządcza
 5. Przedsiębiorczość
 6. Prawo handlowe
 7. Negocjacje
 8. Systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą
 9. Zarządzanie projektami unijnymi
 10. Procesy i struktury sieciowe w gospodarce
 11. Zarys metodologii badań naukowych 
 12. Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 

 1. Systemy podatkowe
 2. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie - couch
 3. Zarządzanie marketingowe
 4. Analiza finansowa i biznesplan
 5. Współczesne stosunki międzynarodowe
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

 

 1. Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 2. Logistyka dystrybucji
 3. Infrastruktura i środki transportu
 4. Transport komunalny i transport ludności
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

 

 1. Analiza i projektowanie systemów informatycznych
 2. Zarządzanie projektem informatycznym
 3. Systemy ekspertowe i business Intelligence
 4. Aplikacje biznesowe w Internecie
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 

 1. Zarządzanie marketingowe
 2. Strategie marketingowe
 3. Zarządzanie marketingowe w sytuacji kryzysowej
 4. Zastosowania badań marketingowych
 5. Komunikacja marketingowa
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

Uwagi:

 

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę przedmiotów nie oznaczonych *.
 3. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (20 pkt. ECTS).

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie)

Forma: studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność

 

 1. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 2. ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
 3. INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
 4. MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 

 1. Język obcy
 2. Kultura i elementy sztuki współczesnej

 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 

 1. Koncepcje zarządzania 
 2. Makroekonomia
 3. Prawo cywilne
 4. Etyka w zarządzaniu
 5. Statystyka matematyczna
 6. Rynek finansowy

 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Zarządzanie procesami
 3. Marketing międzynarodowy
 4. Rachunkowość zarządcza
 5. Przedsiębiorczość
 6. Prawo handlowe
 7. Negocjacje
 8. Systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą
 9. Zarządzanie projektami unijnymi
 10. Procesy i struktury sieciowe w gospodarce
 11. Zarys metodologii badań naukowych 
 12. Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 

 1. Systemy podatkowe
 2. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie - couch
 3. Zarządzanie marketingowe
 4. Analiza finansowa i biznesplan
 5. Współczesne stosunki międzynarodowe
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

 

 1. Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 2. Logistyka dystrybucji
 3. Infrastruktura i środki transportu
 4. Transport komunalny i transport ludności
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

 

 1. Analiza i projektowanie systemów informatycznych
 2. Zarządzanie projektem informatycznym
 3. Systemy ekspertowe i business Intelligence
 4. Aplikacje biznesowe w Internecie
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 

 1. Zarządzanie marketingowe
 2. Strategie marketingowe
 3. Zarządzanie marketingowe w sytuacji kryzysowej
 4. Zastosowania badań marketingowych
 5. Komunikacja marketingowa
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

 

 

Uwagi:

 

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę przedmiotów nie oznaczonych *.
 3. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (20 pkt. ECTS).

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma: studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność:

 

 1. Projektowanie usług logistycznych
 2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

 

 

Przedmioty ogólne

 

 1. Język obcy kontynuowany (4)
 2. Stosunki międzynarodowe    
 3. Filozofia    
 4. Ochrona własności intelektualnej    
 5. Technologie informacyjne    
 6. Wychowanie fizyczne i zachowania prozdrowotne

 

 

Uwagi

 

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, labolatoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów.
 3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej (do wyboru) w wymiarze 3 miesiące - 6 tyg. po IV i 6 tyg. po VI sem. (12 pkt. ECTS).
 4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród: 1. język angielski, 2. język niemiecki, 3. język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (15 pkt. ECTS).
 6. Przedmiot Prawo gospodarcze realizowany przez 12 tygodni dydaktycznych.

 

 

Przedmioty podstawowe

 

 1. Mikroekonomia    
 2. Makroekonomia    
 3. Matematyka    
 4. Badania operacyjne    
 5. Statystyka    
 6. Fizyka    
 7. Zarządzanie    
 8. Marketing    
 9. Prawo gospodarcze
 10. Przedsiębiorczość    
 11. Podstawy inżynierii środowiska

 

 

Przedmioty kierunkowe

 

 1. Zarządzanie kadrami    
 2. Techniki organizatorskie i decyzyjne    
 3. Finanse w gospodarce i w organizacjach    
 4. Rachunkowość    
 5. Rachunek kosztów    
 6. Rysunek i grafika inżynierska    
 7. Techniki i technologie wytwarzania    
 8. Zarządzanie jakością    
 9. Logistyka w przedsiębiorstwie    
 10. Materiałoznawstwo    
 11. Finansowanie inwestycji    
 12. Zarządzanie produkcją i usługami    
 13. Metrologia techniczna    
 14. Podstawy mechaniki i konstrukcji    
 15. Programowanie i bazy danych    
 16. Technologie informatyczne i komunikacyjne w handlu    
 17. Komputerowe metody wspomagania procesów wytwórczych    
 18. Inżynieria wiedzy w procesie wspomagania decyzji    
 19. Zarządzanie projektami    
 20. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy    
 21. Praktyka zawodowa (do wyboru)

 

 

Przedmioty specjalnościowe

1. Projektowanie usług logistycznych

 

 1. Planowanie instrumentów marketingowych    
 2. Usługi spedycyjne    
 3. Procesy logistyczne w gospodarce    
 4. Zarządzanie środowiskiem w infrastrukturze drogowej    
 5. Projektowanie procesów logistycznych    
 6. Technologia i logistyka opakowań    
 7. Technologie transportowe    
 8. Nowoczesne technologie w logistyce    
 9. Systemy jakości    
 10. Analiza rynku    
 11. Innowacyjność usług logistycznych    
 12. Ekonomika usług    
 13. Zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej    
 14. Modele konsumpcji    
 15. Polityka gospodarcza Unii Europejskiej    
 16. Seminarium dyplomowe    
 17. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

 

 

2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

 

 1. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem    
 2. Marketing przemysłowy    
 3. Transfer techniki i technologii    
 4. Projektowanie procesów produkcyjnych    
 5. Projektowanie procesów technologicznych    
 6. Badanie i normowanie pracy    
 7. Modułowe wytwarzanie produktów i usług    
 8. Inżynieria niezawodności i ryzyka    
 9. Technologie opakowań   
 10. Metody zarządzania w przedsiębiorstwie    
 11. Funkcje kultury w projektowaniu    
 12. Sieciowe systemy biznesowe    
 13. Podstawy projektowania inżynierskiego    
 14. Automatyzacja i robotyzacja w produkcji    
 15. Seminarium dyplomowe    
 16. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma: studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność:

 

 1. Projektowanie usług logistycznych
 2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

 

Przedmioty ogólne

 

 1. Język obcy kontynuowany (4)
 2. Stosunki międzynarodowe 
 3. Filozofia 
 4. Ochrona własności intelektualnej 
 5. Technologie informacyjne 
 6. Wychowanie fizyczne i zachowania prozdrowotne

 

 

Uwagi

 

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, labolatoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów.
 3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej (do wyboru) w wymiarze 3 miesiące - 6 tyg. po IV i 6 tyg. po VI sem. (12 pkt. ECTS).
 4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród: 1. język angielski, 2. język niemiecki, 3. język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (15 pkt. ECTS).
 6. Przedmiot Prawo gospodarcze realizowany przez 12 tygodni dydaktycznych.

 

 

Przedmioty podstawowe

 

 1. Mikroekonomia 
 2. Makroekonomia 
 3. Matematyka 
 4. Badania operacyjne 
 5. Statystyka 
 6. Fizyka 
 7. Zarządzanie 
 8. Marketing 
 9. Prawo gospodarcze
 10. Przedsiębiorczość 
 11. Podstawy inżynierii środowiska

 

 

Przedmioty kierunkowe

 

 1. Zarządzanie kadrami 
 2. Techniki organizatorskie i decyzyjne 
 3. Finanse w gospodarce i w organizacjach 
 4. Rachunkowość 
 5. Rachunek kosztów 
 6. Rysunek i grafika inżynierska 
 7. Techniki i technologie wytwarzania 
 8. Zarządzanie jakością 
 9. Logistyka w przedsiębiorstwie 
 10. Materiałoznawstwo 
 11. Finansowanie inwestycji 
 12. Zarządzanie produkcją i usługami 
 13. Metrologia techniczna 
 14. Podstawy mechaniki i konstrukcji 
 15. Programowanie i bazy danych 
 16. Technologie informatyczne i komunikacyjne w handlu 
 17. Komputerowe metody wspomagania procesów wytwórczych 
 18. Inżynieria wiedzy w procesie wspomagania decyzji 
 19. Zarządzanie projektami 
 20. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 
 21. Praktyka zawodowa (do wyboru)

 

 

Przedmioty specjalnościowe

1. Projektowanie usług logistycznych

 

 1. Planowanie instrumentów marketingowych 
 2. Usługi spedycyjne 
 3. Procesy logistyczne w gospodarce 
 4. Zarządzanie środowiskiem w infrastrukturze drogowej 
 5. Projektowanie procesów logistycznych 
 6. Technologia i logistyka opakowań 
 7. Technologie transportowe 
 8. Nowoczesne technologie w logistyce 
 9. Systemy jakości 
 10. Analiza rynku 
 11. Innowacyjność usług logistycznych 
 12. Ekonomika usług 
 13. Zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej 
 14. Modele konsumpcji 
 15. Polityka gospodarcza Unii Europejskiej 
 16. Seminarium dyplomowe 
 17. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

 

 

2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

 

 1. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem 
 2. Marketing przemysłowy 
 3. Transfer techniki i technologii 
 4. Projektowanie procesów produkcyjnych 
 5. Projektowanie procesów technologicznych 
 6. Badanie i normowanie pracy 
 7. Modułowe wytwarzanie produktów i usług 
 8. Inżynieria niezawodności i ryzyka 
 9. Technologie opakowań 
 10. Metody zarządzania w przedsiębiorstwie 
 11. Funkcje kultury w projektowaniu 
 12. Sieciowe systemy biznesowe 
 13. Podstawy projektowania inżynierskiego 
 14. Automatyzacja i robotyzacja w produkcji 
 15. Seminarium dyplomowe 
 16. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma: studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność:

 

 1. Inżynieria produkcji w agrobiznesie
 2. Zarządzanie recyklingiem

 

 

Przedmioty ogólne

 

 1. Język obcy biznesowy (4)
 2. Systemy zapewnienia jakości 
 3. Zarządzanie społecznie odpowiedzialne
 4. Wychowanie fizyczne

 

 

Uwagi

 

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów uwzględnionych w planie studiów.
 3. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (20 pkt. ECTS).
 4. Język obcy biznesowy, do wyboru: 1. język angielski, 2. język niemiecki, 3. język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (15 pkt. ECTS).
 6. Przedmiot Prawo gospodarcze realizowany przez 12 tygodni dydaktycznych.

 

 

Przedmioty podstawowe

 

 1. Elementy prawa ochrony środowiska
 2. Modele współpracy między organizacjami
 3. Analiza strategiczna technologii wytwarzania
 4. Zarządzanie strategiczne
 5. Nowe tendencje w konsumpcji dóbr i usług

 

 

Przedmioty kierunkowe

 

 1. Organizacja i modelowanie procesów produkcyjnych
 2. Zintegrowane systemy zarządzania (ERP)
 3. Bezinwazyjne metody badania materiałów
 4. Nowoczesne technologie w inżynierii produkcji
 5. Sterowanie maszynami technologicznymi
 6. Zarządzanie przedsięwzięciami w biznesie
 7. Zarządzanie wiedzą produkcyjną
 8. Modelowanie matematyczne procesów wytwarzania
 9. Projektowanie procesów wytwarzania
 10. Controlling

 

 

Przedmioty specjalnościowe

1. Inżynieria produkcji w agrobiznesie

 

 1. Zarządzanie marką produktu w gospodarce żywnościowej
 2. Metody przechowywania żywności
 3. Logistyka produkcji żywności
 4. Segmentacja przetwórstwa żywności
 5. Logistyka dystrybucji żywności
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

 

 

2. Zarządzanie recyklingiem

 

 1. Klasyfikacja odpadów
 2. Recykling w przemyśle
 3. Gospodarka odpadami w produkcji zwierzęcej
 4. Gospodarka odpadami w produkcji roślinnej
 5. Zarządzanie zmianami w organizacji przetwórstwa odpadów
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma: studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność:

 

 1. Inżynieria produkcji w agrobiznesie
 2. Zarządzanie recyklingiem

 

 

Przedmioty ogólne

 

 1. Język obcy biznesowy (4)
 2. Systemy zapewnienia jakości 
 3. Zarządzanie społecznie odpowiedzialne
 4. Wychowanie fizyczne

 

 

Uwagi

 

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów uwzględnionych w planie studiów.
 3. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (20 pkt. ECTS).
 4. Język obcy biznesowy, do wyboru: 1. język angielski, 2. język niemiecki, 3. język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (15 pkt. ECTS).
 6. Przedmiot Prawo gospodarcze realizowany przez 12 tygodni dydaktycznych.

 

 

Przedmioty podstawowe

 

 1. Elementy prawa ochrony środowiska
 2. Modele współpracy między organizacjami
 3. Analiza strategiczna technologii wytwarzania
 4. Zarządzanie strategiczne
 5. Nowe tendencje w konsumpcji dóbr i usług

 

 

Przedmioty kierunkowe

 

 1. Organizacja i modelowanie procesów produkcyjnych
 2. Zintegrowane systemy zarządzania (ERP)
 3. Bezinwazyjne metody badania materiałów
 4. Nowoczesne technologie w inżynierii produkcji
 5. Sterowanie maszynami technologicznymi
 6. Zarządzanie przedsięwzięciami w biznesie
 7. Zarządzanie wiedzą produkcyjną
 8. Modelowanie matematyczne procesów wytwarzania
 9. Projektowanie procesów wytwarzania
 10. Controlling

 

 

Przedmioty specjalnościowe

1. Inżynieria produkcji w agrobiznesie

 

 1. Zarządzanie marką produktu w gospodarce żywnościowej
 2. Metody przechowywania żywności
 3. Logistyka produkcji żywności
 4. Segmentacja przetwórstwa żywności
 5. Logistyka dystrybucji żywności
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

 

 

2. Zarządzanie recyklingiem

 

 1. Klasyfikacja odpadów
 2. Recykling w przemyśle
 3. Gospodarka odpadami w produkcji zwierzęcej
 4. Gospodarka odpadami w produkcji roślinnej
 5. Zarządzanie zmianami w organizacji przetwórstwa odpadów
 6. Seminarium dyplomowe
 7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie, licencjackie)

Forma: studia stacjonarne

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Specjalność:

 

 1. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 2. Finanse i rachunkowość sektora publicznego
 3. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 

 1. Język obcy biznesowy
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Technologie informacyjne
 4. Ochrona własności intelektualnej
 5. Przedmiot społeczny - Filozofia, Instytucje i prawo UE
 6. Przedmiot społeczny - Komunikacja interpersonalna, Psychologia
 7. Podstawy przedsiębiorczości
 8. Przedmiot do wyboru - Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kodeks etyki zawodowej

 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE  

 

 1. Matematyka
 2. Statystyka
 3. Badania operacyjne
 4. Podstawy prawa
 5. Prawo gospodarcze
 6. Podstawy rachunkowości
 7. Finanse publiczne
 8. Mikroekonomia
 9. Podstawy makroekonomii
 10. Podstawy zarządzania

 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

 1. Podstawy bankowości
 2. Podstawy ubezpieczeń
 3. Rachunkowość finansowa
 4. Rynek finansowy
 5. Analiza finansowa
 6. Finanse przedsiębiorstw
 7. Rachunek kosztów
 8. Rachunkowość zarządcza
 9. Biznes plan
 10. Zarządzanie projektami
 11. Praktyka zawodowa
 12. Seminarium dyplomowe
 13. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

 

 1. Metody oceny projektów gospodarczych
 2. Systemy informatyczne w rachunkowości
 3. Prawne i organizacyjne regulacje księgowości
 4. Polityka fiskalna
 5. Kontrola zarządcza
 6. Zaawansowana rachunkowość finansowa
 7. Księgowość informatyczna
 8. Marketing usług finansowych
 9. Międzynarodowe standardy rachunkowości
 10. Metody i techniki zarządzania

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SEKTORA PUBLICZNEGO

 

 1. Programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego
 2. Rachunkowość budżetowa
 3. Budżety zadaniowe
 4. Prawo zamówień publicznych
 5. Sprawozdawczość budżetowa
 6. Kontrola zarządcza
 7. Polityka fiskalna
 8. Prawo i postępowanie administracyjne
 9. Organizacja pracy biurowej

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

 1. Zarządzanie finansami msp
 2. Prawo handlowe
 3. Prawne i organizacyjne regulacje księgowości
 4. Księgowość informatyczna msp
 5. Analiza rynku
 6. Księgi rachunkowe w msp
 7. Budżety gospodarstw domowych
 8. Marketing usług finansowych
 9. Metody zarządzania msp
 10. Sprawozdawczość finansowa w msp

 

 

UWAGI

 

 1. Dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia wszystkie formy zajęć dydaktycznych przewidziane w planie studiów są obowiązkowe.
 2. Na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia: sportowe, terenowe, projektowe, plenerowe i seminaria.
 3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów uwzględnionych w planie studiów.
 4. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (10 pkt. ECTS).
 5. Język obcy biznesowy, do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski.
 6. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej w wymiarze 3 miesięcy (sem. III, IV, V, VI po 15 dni oraz 30 dni podczas wakacji); punkty ECTS - 12 (sem. III-2, sem. IV-6, sem.V-2, sem. VI-2).

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie, licencjackie)

Forma: studia niestacjonarne

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Specjalność:

 

 1. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 2. Finanse i rachunkowość sektora publicznego
 3. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 

 1. Język obcy biznesowy
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Technologie informacyjne
 4. Ochrona własności intelektualnej
 5. Przedmiot społeczny - Filozofia, Instytucje i prawo UE
 6. Przedmiot społeczny - Komunikacja interpersonalna, Psychologia
 7. Podstawy przedsiębiorczości
 8. Przedmiot do wyboru - Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kodeks etyki zawodowej

 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 

 1. Matematyka
 2. Statystyka
 3. Badania operacyjne
 4. Podstawy prawa
 5. Prawo gospodarcze
 6. Podstawy rachunkowości
 7. Finanse publiczne
 8. Mikroekonomia
 9. Podstawy makroekonomii
 10. Podstawy zarządzania

 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

 1. Podstawy bankowości
 2. Podstawy ubezpieczeń
 3. Rachunkowość finansowa
 4. Rynek finansowy
 5. Analiza finansowa
 6. Finanse przedsiębiorstw
 7. Rachunek kosztów
 8. Rachunkowość zarządcza
 9. Biznes plan
 10. Zarządzanie projektami
 11. Praktyka zawodowa
 12. Seminarium dyplomowe
 13. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

 

 1. Metody oceny projektów gospodarczych
 2. Systemy informatyczne w rachunkowości
 3. Prawne i organizacyjne regulacje księgowości
 4. Polityka fiskalna
 5. Kontrola zarządcza
 6. Zaawansowana rachunkowość finansowa
 7. Księgowość informatyczna
 8. Marketing usług finansowych
 9. Międzynarodowe standardy rachunkowości
 10. Metody i techniki zarządzania

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SEKTORA PUBLICZNEGO

 

 1. Programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego
 2. Rachunkowość budżetowa
 3. Budżety zadaniowe
 4. Prawo zamówień publicznych
 5. Sprawozdawczość budżetowa
 6. Kontrola zarządcza
 7. Polityka fiskalna
 8. Prawo i postępowanie administracyjne
 9. Organizacja pracy biurowej

 

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

 1. Zarządzanie finansami msp
 2. Prawo handlowe
 3. Prawne i organizacyjne regulacje księgowości
 4. Księgowość informatyczna msp
 5. Analiza rynku
 6. Księgi rachunkowe w msp
 7. Budżety gospodarstw domowych
 8. Marketing usług finansowych
 9. Metody zarządzania msp
 10. Sprawozdawczość finansowa w msp

 

 

UWAGI

 

 1. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów uwzględnionych w planie studiów.
 2. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (10 pkt. ECTS).
 3. Język obcy biznesowy, do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski.
 4. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej w wymiarze 3 miesięcy (sem. III, IV, V, VI po 15 dni oraz 30 dni podczas wakacji); punkty ECTS - 12 (sem. III-2, sem. IV-6, sem.V-2, sem. VI-2).