Tematy prac dyplomowych

Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego

Oferuje możliwość pisania pracy nie tylko z potocznie rozumianej „ekonomii”, proszę kliknąć na nazwiska:

Katedra Marketingu
Katedra Informatyki w Zarządzaniu
Katedra Inżynierii Zarządzania
Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania
Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

Plagiat

Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym wprowadzono zasady postępowania w celu weryfikacji oryginalności pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego doktora:

Druki do pobrania

Deklaracje tematu pracy dyplomowej 2015/2016 oraz 2016/2017
Deklaracje tematu pracy dyplomowej 2013/2014 oraz 2014/2015
Deklaracje tematu pracy dyplomowej studia stacjonarne i niestacjonarne 2018/19
Finanase i rachunkowość
Zarządzanie I stopnia
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia
Dokumenty potrzebne do przygotowania pracy i złożenia jej w Dziekanacie

Suplement

Studenci, którzy byli członkami kół naukowych, udzielali się w Samorządzie i organizacjach studenckich, mieli osiągnięcia w sporcie akademickim lub wybitne osiągnięcia w nauce mogą złożyć w Dziekanacie (w dniu obrony) druk z dodatkowymi informacjami do suplementu wraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje.

Zagadnienia na egzaminy

Zaktualizowano zagadnienia na egzamin inżynierski na kierunku ZiIP

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia realizowane według planu studiów nr VII

obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016

KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI