Studenci Wydziału Zarządzania UTP

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

AktualnościKonkursy dla studentówStudenci plakat diamentowy grant

X edycja konkursu „DIAMENTOWY GRANT”

Szanowni Państwo, Dział Nauki informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło IX edycję konkursu „DIAMENTOWY GRANT”  https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant  W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni: absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu, studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów…

Czytaj więcej
null

Niezbędnik studenta

null

Praktyki studenckie

null

Dyplomowanie

null

Wydział równych szans

null

Plany zajęć i terminarz

null

Działalność studencka

null

Erasmus+

null

POWER

null

Plany studiów, sylabusy

null

Pomoc materialna