Studenci Wydziału Zarządzania UTP

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

AktualnościStudenci

Diamentowy Grant

Dział Nauki informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VIII edycje konkursu „DIAMENTOWY GRANT” –https://www.gov.pl/web/nauka/viii-edycja-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant  W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni: studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy…

Czytaj więcej
null

Niezbędnik studenta

null

Praktyki studenckie

null

Dyplomowanie

null

Plany zajęć i terminarz

null

Działalność studencka

null

Erasmus+

null

Plany studiów, sylabusy

null

Pomoc materialna

null

Wydział równych szans