AdobeStock_101771166_Preview.jpeg

Praca

Praca

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnegoProfesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagane jest posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie nauk o zarządzaniu, ekonomii lub finansów.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Profesor - nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse (V.2017) - przedłużenie - (I.2018)


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego, Profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagane jest posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie nauk o zarządzaniu, finansów, rachunkowości.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Profesor finanse (V.2017) - przedłużenie - (I.2018)