AdobeStock_101771166_Preview.jpeg

Praca

Praca

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnegoProfesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagane jest posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie nauk o zarządzaniu, ekonomii lub finansów.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Profesor - nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse (V.2017) - przedłużenie - (I.2018)

 

 

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego, Profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagane jest posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie nauk o zarządzaniu, finansów, rachunkowości.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Profesor finanse (V.2017) - przedłużenie - (I.2018)

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta na Wydziale Zarządzania. Kandydat na stanowisko zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Ekonomii i Prawa Gospodarczego. Wymagane jest posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie nauk penalnych, jak również związanych z profilem Wydziału Zarządzania.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Adiunkt KEiPG

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta na Wydziale Zarządzania. Kandydat na stanowisko zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Inżynierii Zarządzania. Wymagane jest posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie logistyki zaopatrzenia produkcji biopaliw, systemów wspomagania decyzji związanych z lokalizacją produkcji biopaliw.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Adiunkt KAINZA

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania. Kandydat na stanowisko zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu. Wymagane jest posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie nauk o zarządzaniu.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Profesor - KIZ

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta na Wydziale Zarządzania. Kandydat na stanowisko zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Asystent - rachunkowość

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta na Wydziale Zarządzania. Kandydat na stanowisko zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Adiunkt - rachunkowość

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta na Wydziale Zarządzania. Kandydat na stanowisko zostanie zatrudniony w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Asystent - nauki ekonomiczne

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego, Profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagane jest posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie nauk o zarządzaniu, ekonomii i finansów, .

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Profesor nauki o zarządzaniu,ekonomia,finanse przedłużenie II 2018.pdf