dr Grażyna Voss Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 206 telefon: e-mail: grazyna.voss@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie Problematyka badawcza rachunkowość finansowa sprawozdania finansowe etyka w rachunkowości Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Doświadczenie naukowe i zawodowe Udział w  PI Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym na kierunku Zażądanie Publikacje pracownika z ostatnich 3 lat…

dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 206 telefon: 506 360 983 e-mail: agnieszka.gozdziewska@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie 2008-2012Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; stacjonarne 4-letnie studia doktoranckie z zakresu nauk o zarządzaniu 2006 – 2008Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; niestacjonarne 2-letnie studia magisterskie o specjalności zarządzanie i marketing 2002-2006Akademia Techniczno – Rolnicza im.…

dr inż. Ewa Koreleska Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 201 telefon: 52 340 80 97, 603 523 229 e-mail: Ewa.Koreleska@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie 2006Doktor nauk ekonomicznych, SGGW, Warszawa Problematyka badawcza marketing, rynek żywności ekologiczne w Polsce i w Europie zachowania konsumentów rolnictwo ekologiczne Doświadczenie naukowe i zawodowe Badania statutowe – BS 20/2013 –…

dr inż. Małgorzata Gotowska Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 212 telefon: +48 52 340 80 13 e-mail: M.Gotowska@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie 1996-2001Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Rolniczym, specjalność: Agrobiznes 2001-2003Dwuletnie Studium Komunikacji Społecznej i Zarządzania Rynkiem Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy w Bydgoszczy 2001-2005Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana…

Profesor nadzwyczajny UTP

dr hab. inż. Zofia Wyszkowska Profesor nadzwyczajny UTP, Kierownik Katedry ul. Fordońska 430 pokój: 208 telefon: 52 340 80 87 e-mail: zofia.wyszkowska@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie 1976Ukończone studia wyższe: 1976, Bydgoszcz, Akademia Techniczno-Rolnicza, Rolnictwo, mgr inż. rolnictwa. 1983Ukończone studia podyplomowe: 1983, Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Studia Pedagogiczne dla Nauczycieli Akademickich 1983Doktorat: 1983, Warszawa, SGGW,…

dr Paweł Modrzyński Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 209 telefon: 52 340 88 76 e-mail: pawel.modrzynski@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie 1999ukończone studia wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunek zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie finansami, tytuł zawodowy mgr ekonomii; 2000Studia podyplomowe: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w…

dr Rafał Drewniak Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 211 telefon: 52 374 99 65 e-mail: rafal.drewniak@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie 1998WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 1998 r., Kierunek: ZARZĄDZANIE I MARKETING/magister 2003WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU: doktor nauk ekonomicznych (dyscyplina – nauki o zarządzaniu) nadany…

dr Anna Michalska Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 25 telefon: 52 340 88 68 e-mail: atm3@poczta.onet.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie 1998-2003Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – magister psychologii 2011Otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Problematyka badawcza Zagadnienia psychologii zarządzania, psychologii pracy, psychologii ekonomicznej, psychologii społecznej…

dr Monika Klemke-Pitek Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 211 telefon: 501 365 005 e-mail: monika.kp@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie II 1997dzienne studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek: Zarządzanie i Marketing, indywidualny program studiów, specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem; uzyskany tytuł: mgr ekonomii VII 2005obrona z wyróżnieniem pracy doktorskiej, pt: „Ocena metod analizy zdolności…

Profesor nadzwyczajny UTP

dr hab. Iwona Posadzińska Profesor nadzwyczajny UTP ul. Fordońska 430 pokój: 120 telefon: 52 374 99 65 e-mail: iwona.posadzinska@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018: poniedziałek 09:00 – 11:00 Wykształcenie 1986tytuł magistra nauk ekonomicznych  1986, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu,  kierunek –  Ekonomika i Organizacja Obrotu i Usług, praca magisterska na temat – Uwarunkowania…