dr Maciej Schulz Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 200 telefon: 52 340 88 82 e-mail: m.schulz@utp.edu.pl konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: środa 10:00-11:00 czwartek 12:00-13:00 Wykształcenie doktor nauk ekonomicznych Problematyka badawcza Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem; Pomiar i ocena efektywności działań marketingowych Marketing usług finansowych Udział w projektach badawczych: X.2000-III.2002 – Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje…

dr inż. Małgorzata Zajdel Adiunkt Kierownik Pracowni Rozwoju Regionalnego Pełnomocnik Rektora ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia Kierownik Studiów Podyplomowych – „Zarządzanie projektami i ich ewaluacja” ul. Fordońska 430 pokój: 110 telefon: 52 340 81 76 e-mail: m.zajdel@utp.edu.pl, jakosc.ksztalcenia@utp.edu.pl konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: poniedziałek 10:00 – 12:00 Wykształcenie dr inż. nauk rolniczych, dyscyplina: Agrotechnika, Specjalność: Zarządzanie w gospodarstwach…

dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska Adiunkt Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich ul. Fordońska 430 pokój: 118 / 110 telefon: +48 52 340 81 14, 52 340 81 76 e-mail: Malgorzata.Michalcewicz-Kaniowska@utp.edu.pl konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: poniedziałek 10:00 – 12:00 Wykształcenie dr inż. nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia, Specjalność: statystyka ekonomiczna Tytuł pracy doktorskiej: Analiza zachowań konsumenta w różnych ogniwach…

Profesor nadzwyczajny UTP

prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk Profesor nadzwyczajny UTP ul. Fordońska 430 pokój: 104 telefon: 52 340 88 75 e-mail: s.kaczmarczyk@utp.edu.pl konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: Poniedziałek 9:45-11:15 Wykształcenie Wykształcenie wyższe – Uniwersytet Gdański 1973r Problematyka badawcza badania marketingowe metodyka badań naukowych jakościowe badania marketingowe, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, komunikacja marketingowa, systemy wizualnej identyfikacji przedsiębiorstwa, zastosowania badań marketingowych Doświadczenie naukowe…

Profesor nadzwyczajny UTP

dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz Profesor nadzwyczajny UTP Kierownik Katedry Marketingu i Rozwoju Regionalnego ul. Fordońska 430 pokój: 107 telefon: 52 340 88 81 e-mail: k.andruszkiewicz@utp.edu.pl konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: wtorek 10:00 – 12:00 Wykształcenie 1977studia wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, mgr nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomiki przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych, 1989doktorat:…

dr inż. Wojciech Żarski Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 214 telefon: 52 340 88 69 e-mail: wojciech@utp.edu.pl konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: poniedziałek 12:00 – 14:00 Wykształcenie 2004 – 2009Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy Kierunek: Rolnictwo, specjalność: agronomia i agrobiznes Tytuł: Magister inżynier 2017doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji, Politechnika Świętokrzyska,…

mgr inż. Katarzyna Radecka Asystent ul. Fordońska 430 pokój: 214 telefon: 52 340 88 69 e-mail: katarzyna.woznicka@utp.edu.pl konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: czwartek 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 Wykształcenie 2003-2008Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność Biotechnologia, studia stacjonarne, dyplom magistra inżyniera 2005 – 2009Uniwersytet…

dr inż. Marek Sikora Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 311 telefon: 52 340 88 56 e-mail: m.sikora@utp.edu.pl konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: poniedziałek 10:30 – 12:00 środa 10:00 – 10:30 Wykształcenie 2006dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność – ekonomia, specjalizacja: logistyka Doktorat: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Problematyka badawcza Logistyka przedsiębiorstw…

Starszy wykładowca

dr inż. Grzegorz Dzieża Starszy wykładowca ul. Fordońska 430 pokój: 311 telefon: 52 340 88 56 e-mail: zis@utp.edu.pl konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: poniedziałek 13:00 – 15:00 Wykształcenie 1982Tytuł magistra inżyniera rolnictwa na Wydziale Rolniczym ATR w Bydgoszczy, w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa 1998Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w Zakładzie. Informatyki Stosowanej na Wydziale Rolniczym ATR…

Profesor nadzwyczajny UTP

dr hab. inż. Bogdan Lent Profesor nadzwyczajny UTP  ul. Fordońska 430 pokój: 04 telefon: 52 340 88 74 e-mail: bogdan.lent@utp.edu.pl konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: Zgodnie z harmonogramem zajęć Wykształcenie 1972Absolwent I LO w Bydgoszczy 1977mgr inz. Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1978Studia pedagogiczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1994Studia doktoranckie Politechnika ETHZ w Zurychu…