Przypomnienie o Konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki

6 Listopad 2017

Przypominamy, że:

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14


PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14


Nabór wniosków prowadzony jest do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.
 
Wnioski w konkursach OPUS i PRELUDIUM składane są wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, jednak ze względu na konieczność formalnego sprawdzenia danych oraz zaakceptowania wniosku przez Prorektora ds. Nauki prosimy o składanie kompletnego wniosku w formie papierowej do Działu Nauki w terminie do 8 grudnia 2017 r.  
 

 

Konsultacji w  sprawie przygotowania ww. wniosków udziela:

Dział  Nauki - budynek RCI - pokój 102B

Beata Majewska – Kierownik Działu Nauki – Beata.Majewska@utp.edu.pl - tel. (52) 374–94–85