Nagrody Prezydenta Miasta

13 Grudzień 2017

Szanowni Państwo,

 

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy ogłosił nabór wniosków o przyznanie:

 

  1. Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta – 2018

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych.

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania stypendiów oraz formularz wniosku do pobrania można uzyskać pod adresem: http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/Stypendia_Naukowe_Prezydenta_Miasta___2018.aspx#0

lub w Wydziale Edukacji i Sportu pod nr tel. 52 58 58 282.

 

Prosimy o składanie wniosków o stypendia naukowe w  Dziale Nauki (pokój 104), w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2018 r.

 

  1. Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta – 2018

Nagrodę naukową przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Przyznaje się nagrodę indywidualną lub zespołową pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania nagrody oraz formularz wniosku do pobrania można uzyskać pod adresem:

http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/Nagroda_Naukowa_Prezydenta_Miasta___2018.aspx#0

lub w Wydziale Edukacji i Sportu pod nr tel. 52 58 58 282.

 

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie nagrody w  Dziale Nauki (pokój 104), w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2018 r.