Konkurs "DIALOG"

13 Listopad 2017

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w konkursie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “DIALOG”.
 
Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:
„Doskonałość naukowa”
„Nauka dla innowacyjności”
„Humanistyka dla rozwoju”
Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

tel. (22) 529 24 54.
 
 
Konsultacji w  sprawie przygotowania ww. wniosków udziela:

mgr Ewa Stabryn
 
specjalista ds. obsługi dotacji
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Dział Nauki
pokój B104 – budynek RCI
tel. 52/ 340 85 47