mgr Natalia Buchalska-Sugajska

Asystent

ul. Fordońska 430
pokój: 213
telefon: 52 340 88 64
e-mail: Natalia.Buchalska-Sugajska@utp.edu.pl

Wykształcenie

2016

Licencjat, kierunek Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

instytucja: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

2019

magister, kierunek Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie logistyką

instytucja: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

2019

inżynier, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalizacja: zarządzanie procesami produkcyjnymi

instytucja: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Problematyka badawcza

  • Rachunkowość zarządcza
  • Finanse i rachunkowość
  • Ekonomia
  • Zarządzanie w logistyce

Doświadczenie naukowe i zawodowe

  • 2015 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Zarządzania, Pracownia Rozwoju Regionalnego, praktyka zawodowa
  • 2019 – pracownik biurowy w biurze rachunkowym Liberty-Tax s.c.
  • od 1.10.2019 do chwili obecnej – Asystent, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu

Publikacje pracownika

  • Buchalska Natalia, Marcu Dorina, Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata Joanna , Toader Cosmina-Simona , STUDY REGARDING STUDENTS ATTITUDE TOWARD ENTREPRENEURSHIP, Research Journal of Agricultural Science – 2016, 48, 4, 288-294, p-ISSN: 2066-1843
  • Buchalska N., Lis A., Mrówczyńska M., Rola promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej, Marketing i rynek, nr 10/ 2015, s. 64-69
  • Buchalska N., Lis A., Logistyczny model przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Avon, [w:] Logistyka wyzwaniem przyszłości 2, pod. red. nauk. P. Sobczaka, Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017, ISBN 978-83-65621-32-0