mgr Katarzyna Samek

Asystent

ul. Fordońska 430
pokój: 213
telefon: 52 340 88 64
e-mail: katarzyna.samek@utp.edu.pl

 • konsultacje w semestrze
  letnim 2018/2019:

  poniedziałek
  11:15 – 13:15

Wykształcenie

2010 - 2012

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Zarządzania

Kierunek: Zarządzanie spec. zarządzanie i marketing w organizacji gospodarczej

Tytuł: Licencjat

2011 - 2013

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Kierunek: Administracja

Tytuł: Licencjat

2012 - 2014

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Zarządzania

Kierunek: Zarządzanie spec. zarządzanie logistyką

Tytuł: Magister

2015 - 2016

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunek: Marketing internetowy i e-biznes

studia podyplomowe

2014 - do chwili obecnej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Kierunek: Nauki o zarządzaniu

studia stacjonarne trzeciego stopnia

Problematyka badawcza

ZAINTERESOWANIA:

 •     Marketing
 •     Media społecznościowe
 •     Marketing internetowy

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

01.10.2012 – 1.03.2013

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Projekt: „Analiza zwyczajów i postępowania konsumentów na rynku mleka i przetworów mlecznych”

Stanowisko: wykonawca

01.09.2013 – 31.12.2013

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Projekt: „Wykorzystanie text minigu w badaniach marketingowych”

Stanowisko: wykonawca

Doświadczenie naukowe i zawodowe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2016 – do chwili obecnej

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu

Stanowisko: Asystent

2015/2016

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Katedra Doskonałości Biznesowej

Praktyka zawodowa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych:

– Symulacje i gry kierownicze (60h)

– Podstawy zarządzania (30h)

01.2016 – 03.2016

BOŚ Bank w Bydgoszczy

Stanowisko: stażysta – doradca klienta

06.2015 – 09.2015

AUCHAN Polska w Bydgoszczy

Stanowisko: stażysta – menadżer ds. sprzedaży

07.2013 – 12.2014

OKT Polska Sp. z o.o. obecnie Keeeper w Bydgoszczy

Stanowisko: asystent ds. marketingu

Profil zawodowy: Pracownik Działu Marketingu z umiejętnościami prezentacji oraz tworzenia i wdrażania projektów marketingowych. Prowadzenie projektów marketingowych i koordynowanie wdrażania innowacyjnych narzędzi marketingowych B2B i B2C.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

 • 2016 – stypendium naukowe doktoranckie
 • 2015 – odznaka honorowa dla najlepszego absolwenta Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • 2013/2014 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe
 • 2012/2013 – nagroda Rektora dla najlepszego studenta Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • 2011 – 2014 – stypendium naukowe studenckie
 • 2014 – Laureat Uczelniany w konkursie na Najlepszego Studenta RP w województwie kujawsko-pomorskim „Studencki Nobel 2014”
 • 2014 – Laureat Branżowy w konkursie na Najlepszego Studenta RP w województwie kujawsko-pomorskim „Studencki Nobel 2014”

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:

 • Szkolenie „Google Analytics”
 • Szkolenie „Facebook w biznesie”
 • Szkolenie „Snapchat w biznesie”
 • Szkolenie „Instagram w biznesie”
 • Szkolenie „YouTube w biznesie”
 • Szkolenie „Marketing internetowy”
 • Szkolenie „CSR – strategia biznesowa XXI wieku”
 • Szkolenie „Asystent projektów”
 • Szkolenie „Asystent menadżera”
 • Szkolenie „Zarządzanie czasem i organizacją pracy w otoczeniu biznesowym”
 • Szkolenie „Negocjacje i przedsiębiorczość w biznesie”
 • Szkolenie „Marketing i promocja w gospodarce rynkowej”
 • Szkolenie „Horyzont 2020 – fundusze na wymianę pracowników naukowych, europejskie programy szkoleniowe dla młodych naukowców”
 • Szkolenie „Ekonometryczne modele dla cech jakościowych i ilościowych”
 • Kurs komputerowy zaawansowany

Publikacje pracownika

Publikacje naukowe od 2014 roku:

 • A. Januszewski, K. Samek, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności klientów wytwórni opakowań z tektury, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, 2016
 • K. Samek, K. Śmiatacz, Wartość dla klienta na przykładzie mobilnych aplikacji banków komercyjnych, „Marketing i Rynek 7/2016”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
 • J. Nieżurawska, K. Samek, K. Śmiatacz, L. Nieżurawski, Knowledge transfer in Poland – opportunities and threats, INTED Proceedings 2016
 • K. Samek, Znaczenie jakości w obsłudze klienta na przykładzie sektora bankowego, „Marketing i Rynek”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
 • B. Stelter, K. Samek, Wpływ koncepcji CSR stosowanej przez banki na ich wybór przez klientów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015
 • B. Stelter, K. Samek, Jakość obsługi klienta w placówkach administracji publicznej, Fundacja „Hutena”, Elbląg 2015
 • A. Michalska, K. Samek, K. Śmiatacz, Rola komunikacji w unikaniu błędów menadżerskich,  „Marketing i Rynek 10/2014”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
 • G. Owczarczyk-Szpakowska, K. Rudewicz, K. Samek, Odroczny podatek dochodowy, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO, Poznanń 2014
 • G. Owczarczyk-Szpakowska, K. Samek, Standardy jakości obsługi klienta jako forma marketingu stosowana przez banki, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2014