mgr inż. Małgorzata Słomion

Asystent

ul. Fordońska 430
pokój: 214
telefon: 52 340 88 69
e-mail: malgorzata.slomion@utp.edu.pl

Wykształcenie

2010 - 2014

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja: Techniczny Doradca Medyczny

Studia stacjonarne I stopnia,

Tytuł: Inżynier

2014 – 2016

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja: Inżynieria telemedyczna

Studia stacjonarne II stopnia,

Tytuł: Magister inżynier

2016 – obecnie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

Studia stacjonarne III stopnia

Problematyka badawcza

Obszar naukowy: Nauki Techniczne
Dziedziny naukowe: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, mechanika, inżynieria materiałowa
Specjalności naukowe: biomechanika, inżynieria powierzchni, tribologia, eksploatacja, diagnostyka
Obszar zainteresowań: §  badanie oraz analiza zachodzących zmian w materiałach pod wpływem warunków pracy (tarcie, oddziaływanie wymuszeń zewnętrznych, oddziaływanie środowiska),

§  zastosowanie technik ortodontycznych w leczeniu wad zgryzu aparatami stałymi,

§  ocena cech (oraz ich zmian) elementów stałych aparatów ortodontycznych wykonanych z różnych materiałów, stosowanych w leczeniu różnych klas zgryzowych, w aspekcie warunków pracy (tarcie, oddziaływanie wymuszeń zewnętrznych, oddziaływanie środowiska),

§  zagadnienia (teoretyczne i praktyczne) dotyczące projektowania i optymalizacji procesów technologicznych.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

2018 – obecnie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Asystent, Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

 

2017 – 2018

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Export Specialist

 

2017

Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o.

Specjalista ds. Sprzedaży

 

2016

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Inspektor ds. Aparatury medycznej

Publikacje pracownika

Publikacje w czasopismach naukowych i zeszytach naukowych ujętych w wykazie B

 • Słomion M., Yu. Pimenov D., Styp-Rekowski M., Matuszewski M..: Systemy wizyjne w inżynierii produkcji, Obróbka Metalu. Kwartalnik techniczny, Nr. 2/2018, s. 44-47.
 • Mańka E., Słomion M., Matuszewski M.: Constructional features of ropes in functional units of mining shaft hoist. Acta Mechanica et Automatica, Vol. 12, No. 1/2018, 1-6.
 • Słomion M., Matuszewski M., Krajnik W.: Modernizacja stanowiska do wyważania dynamicznego. Postępy w Inżynierii Mechanicznej. Nr. 10(5)/2017, s. 45-55.
 • Mikołajczyk T., Słomion M., Styp-Rekowski M., Matuszewski M.: Wybrane zagadnienia zastosowania robotów w inżynierii produkcji. Obróbka Metalu. Kwartalnik techniczny, Nr. 2/2017, s. 36-38.
 • Matuszewski M., Słomion M., Słomiński D.: Analiza drgań łożysk jako narzędzie w zarządzaniu diagnostyką. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr. 79/2016, s. 185-192.
 • Mazurkiewicz, Słomion M., Topoliński M.: Relationsip Among Mineral Content And Elastic Modulus From Ultrasonic Test Of Human Trabecular Bone. Technika Transportu Szynowego, Nr. 10/2013, s. 2625-2628.

Publikacje w materiałach konferencji zagranicznych

 • Matuszewski M., Słomion M., Mazurkiewicz A., Yu. Pimenov D.: Mathematical models of changes in the surface layer of frictional pairs as a tool to optimize the wear process. Diagnostics of Machines and Vehicles: XVII International Scientific Conference, MATEC Web of Conferences 182, 02008, Pieczyska 2018.
 • Matuszewski M., Słomion M., Musiał J., Bustilo A.: Application of surface frequency functions to assess the state of kinematic pair elements. Diagnostics of Machines and Vehicles: XVII International Scientific Conference, MATEC Web of Conferences 182, 02019, Pieczyska 2018.
 • Małek T., Słomion M., Mazurkiewicz A.: Effects of trabecular bone structure in its fatigue life in test with stepwise increasing amplitude. 24th International Conference Engineering Mechanics 2018, Svratka, Czech Republic 2018.
 • Topoliński T., Mazurkiewicz A., Ligaj B., Słomion M.: Fatigue life tests of trick bondline adhesively-bonded joint under constant amplitude loading conditions. 24th International Conference Engineering Mechanics 2018, Svratka, Czech Republic 2018.
 • Gordon, Słomion M., Mazurkiewicz A.: Design device for friction coefficient examination of articular cartilage. 31th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics Proceedings, Kempten, Germany 2014.

Publikacje w materiałach konferencji krajowych

 • Słomion M., Matuszewski M., Styp-Rekowski M.: The analysis of selected functional characteristics of temporary restorative materials used in conservative dentistry. XXXVII Jesienna Szkoła Tribologiczna 2018, Olsztyn/Ryn 2018.
 • Wojciechowski A., Słomion M., Matuszewski M.: Bearing capacity of the surface after machining with minimum cooling and lubrication. XXXVII Jesienna Szkoła Tribologiczna 2018, Olsztyn/Ryn 2018.
 • Mazurek B., Słomion M., Matuszewski M., Mazurkiewicz A., Topoliński T.: Wytrzymałość połączenia igła-nić w zależności od wybranych właściwości nici chirurgicznych. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nauka Niejedno Ma Imię, Bydgoszcz 2018.
 • Mazurkiewicz, Mauthe P., Słomion M.: Projekt uchwytu do badań kości długich w maszynie wytrzymałościowej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nauka Niejedno ma Imię, Bydgoszcz 2017.
 • Mazurkiewicz A., Mauthe P., Słomion M.: Projekt uchwytu do badań wytrzymałości trzonów kości długich w maszynie wytrzymałościowej