dr Paweł Modrzyński

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 209
telefon: 52 340 88 76
e-mail: pawel.modrzynski@utp.edu.pl

 • konsultacje w semestrze
  zimowym 2018/2019:

Wykształcenie

1999

ukończone studia wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunek zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie finansami, tytuł zawodowy mgr ekonomii;

2000

Studia podyplomowe: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  rachunkowość

2001

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Odział w Toruniu, egzamin na głównego księgowego

2008

doktorat: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskany stopień: doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia;

2008

Studia podyplomowe: Studia Menedżerskie MBA “Executive Master of Business Administration”, Dominican University USA, Wydział Nauk Ekonomicznych I Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika, uzyskany dyplom MBA;

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 2016 – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2014-2016 – Kanclerz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
 • 2012-2014 – Z-ca Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2012-2014 – Adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK Toruń
 • 2009-2012 – Kanclerz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Od 2012 – Ekspert w Komitecie Regionów UE
 • Od 2009 – Ekspert Ministerstwa w dziedzinie „szkolnictwo wyższe”, Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Granty badawcze:

 • 08.2011 Stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, nr A/11/13760, Instytucja goszcząca: Deutsches Studentenwerk Berlin, lipiec 2012
 • 2008-2009 Projekt: „Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje rozwojowe i możliwości aktywizacji”, Projekt naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. Zenona Wiśniewskiego, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy WNEiZ UMK w Toruniu
 • 2001-2004 Grant KBN „Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne – możliwości wykorzystania w procesie integracji Polski z międzynarodowym rynkiem finansowym” Uczestnik zespołu badawczego grantu naukowego pod kierownictwem prof. dr hab. Danuty Dziawgo. Projekt nr 5 H02C 055 20, Katedra Rachunkowości WNEiZ UMK w Toruniu