dr inż. Małgorzata Gotowska

Adiunkt
Kierownik Pracowni

ul. Fordońska 430
pokój: 212
telefon: +48 52 340 80 13
e-mail: M.Gotowska@utp.edu.pl

Wykształcenie

1996-2001

Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Rolniczym, specjalność: Agrobiznes

2001-2003

Dwuletnie Studium Komunikacji Społecznej i Zarządzania Rynkiem Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy w Bydgoszczy

2001-2005

Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 4-letnie Dzienne Studia Doktoranckie Nauk Rolniczych, dyscyplina: agronomia

29.01.2008

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych

2009/2010

Uniwersytet Bałtycki – A Regional University Network, 10 tygodniowy międzynarodowy kurs: Zrównoważony rozwój regionu Bałtyku – A Sustainable Baltic Region

2011/2012

Studium Kształcenia Kadr w Łodzi, Studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie nieruchomościami

2012/2013

Ukończenie praktyki zawodowej: Licencja zarządcy nieruchomości

2015/2016

Studium Kształcenia Kadr w Bydgoszczy, Studia podyplomowe w zakresie: BHP

Problematyka badawcza

Zajmuje się zagadnieniami zrównoważonej konsumpcji, poziomu i jakości życia ludzi, równowagą bytu, społeczną i ekologiczną odpowiedzialnością biznesu i konsumenta. Jako ekspert CSR PARP z zespołem zrealizowała kilkanaście projektów wdrożenia strategii CSR w przedsiębiorstwach usługowych oraz innowacji o charakterze produktowym, procesowym, ekologicznym oraz społecznym. Jako naukowiec uczestniczyła w kilku projektach badawczych oraz jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Jednym z największych osiągnięć było kierowaniem projektem badawczym NCN „Poziom i jakość życia mieszkańców Polski”, realizacja projektu „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości” oraz opracowanie modelu oceny poziomu życia ludzi na podstawie badania odpadów komunalnych. Jako manager Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wprowadziła na rynek środek poprawiający właściwości gleby REVITA, który wyprodukowano z odpadów biodegradowalnych. Środek uzyskał pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako naturalny, organiczny produkt poprawiający właściwości gleby i pozwalający powtórne wykorzystać odpady. Prywatnie interesuje się kulturą Japonii, motoryzacją oraz modą.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 2014-2017    Od 1 lutego 2014 Pełnomocnik Dziekana WZ ds. współpracy z gospodarką
 • 2010    Od 1 października 2010 Koordynator Wydziału Zarządzania ds. staży studentów w przedsiębiorstwach.
 • 2009    Pełnomocnik Kierownika Laboratorium RCI II „Systemów Rachunkowości Finansowej i Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.
 • 2008    Od 1 października 2008 wykładowca w UTP na studiach podyplomowych z zakresu „Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem” i „Rachunkowość przedsiębiorstw”.
 • 2008    Od 1 października 2008 Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych – Wydział Zarządzania
 • 2008    Koordynator Wydziału Zarządzania ds. planu zajęć na wydziale – studia niestacjonarne
 • 2008    Od 1 października 2008 r. zatrudniona w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, stanowisko: adiunkt. Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Podstawy marketingu, Badania rynkowe i marketingowe, Marketing w handlu i usługach, Metodologia badań naukowych,  Rachunkowość, Zachowania organizacyjne.
 • 2008    Opiekun studentów III roku ZiM Wydziału Rolniczego odbywających praktykę studencką w Katedrze Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania, Wydziału Zarządzania.
 • 2008    Od 1 października 2008 r. zatrudniona w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, Wydział Administracji, stanowisko: wykładowca. Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Makro i mikroekonomia, Podstawy rachunkowości, Podstawy rachunkowości w dietetyce, Rynek nieruchomości; Ekonomiczne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami.
 • 2007    Od 1 września 2007 r. zatrudniona w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, stanowisko: asystent. Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Podstawy marketingu, Badania rynkowe i marketingowe, Marketing w handlu i usługach.
 • 2005-2008    Opiekun roku ZiM Wydziału Rolniczego.
 • 2004    Od 21 września 2004 r. zatrudniona w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy, stanowisko: asystent. Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Zarządzania finansami przedsiębiorstw, Podstawy marketingu, Marketing i obrót rolniczy, Badania rynkowe i marketingowe, Marketing w handlu i usługach, Zarządzanie i planowanie marketingowe.
 • 2001 – 2004    Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w ramach Studiów Doktoranckich. Przedmioty: Bankowość i finanse, Podstawy marketingu, Marketing i obrót rolniczy.
 • 1999 (4 miesiące)    Haygrove Fruit – Ledbury, Anglia – praktyka studencka

 

Doświadczenie praktyczne 2008 – 2017

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania 

Adiunkt 

01.10.2004 – do dnia dzisiejszego

Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz prowadzenie badań naukowych.

 

REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. 

Kierownik RIPOK

01.05.2015 – do dnia dzisiejszego

Zarządzanie Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

 

Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju – Fundacja Naukowa

Prezes Zarządu (działalność społeczna)

01.03.2013 – 01.05.2016

Zarządzanie i koordynacja prac w Fundacji, pozyskiwanie naukowców i przedsiębiorców do współpracy, pozyskiwanie środków na wdrożenie innowacji produktowych, procesowych i społecznych w przedsiębiorstwach.

 

Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Skarbnik (działalność społeczna)

23.05.2014 – 01.05.2016

Zarządzanie finansami Agro Klastra, pozyskiwanie nowych członków klastra – przedsiębiorców.

 

3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie usługowym „REMONDIS Sp. z o.o” w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 45 w ramach projektu „Naukowiec-przedsiębiorcą(om)”.

Stażysta-naukowiec

01.06.2011 – 31.08. 2011

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami i działalnością prowadzoną w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami.

Przygotowanie ekspertyzy na temat „Zjawisko mobbingu w przedsiębiorstwie usługowym”

 

3-miesięczny staż pracownika firmy „TRANSAND” w UTP na Wydziale Zarządzania w Katedrze Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w ramach projektu „Naukowcy UTP dla gospodarki regionu”.

Szkoleniowiec

01.03.2012 – 30.05.2012

Prowadzenie szkolenia i coachingu dla pracownika firmy z zagadnień dotyczących marketingu, promocji i public relations w przedsiębiorstwie usługowym.

 

1-miesięczny staż w przedsiębiorstwie „Daiwagiken Conditioner” Shigenobu Mitsuo w Tokio – Japonia.

Stażysta

01.02.2012 – 26.02.2012

Zapoznanie się z zasadami zarządzania jakością w przedsiębiorstwie usługowym w Japonii.

Uzyskanie umiejętności planowania pracy i produkcji zgodnie z zasadami jakości.

 

6-miesięczny staż w przedsiębiorstwie „INKUBATOR e-biznesu przy SGH” w Warszawie, ul. Wiązana 22L w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet-naukowców” PAIP Poznań

Stażysta

01.07.2012 – 31.12. 2012

Przygotowywanie dokumentacji projektowej dla przedsiębiorców.

Wykonanie działań promocyjnych INKUBATORA e-biznesu w Akademickich Inkubatorach w województwie kujawsko-pomorskim.

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014r.

Publikacje książkowe

 1. Gotowska M., Jakubczak A., Kufel M., „The assessing the quality of life and the standard of living. The proposal of a quantitative measure”. LAP. Lambert Academic Publishing, 2013, ISBN: 978-3-658-48080-5.
 2. Gotowska M., Kulawik J. Pawłowska-Tyszko J., Podstawka M., „Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie” – Monografia. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. nr 44, Warszawa 2012, ISBN 978-837658-253-5.
 3. Wyszkowska Z., Gotowska M., „Poziom i jakość życia w dobie kryzysu”. Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 2013, ISBN: 978-83-64235-04-7.
 4. Gotowska M., „Współczesne uwarunkowania poziomu i jakości życia ludzi w Polsce”. Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 2013, ISBN: 978-83-64235-08-5.
 5. Gotowska M., Jakubczak A., „Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP”, Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy 2014, ISBN 978-83-64235-26-9.
 6. Ciak J., Gotowska M., Goździewska-Nowicka A., Jakubczak A., Koreleska E., Michalska A., Murawska A., Voss G., Wyszkowska Z. „Wyzwania współczesnej gospodarki”. Wydawnictwa Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2016, ISBN 978-83-64235-94-8.
 7. Gotowska M., Wosińska A., “COOL JAPAN. Autoprezentacja Japonii w popkulturze”. Wydawnictwo KIRIN. Bydgoszcz 2017.

 Rozdziały w monografii

 1. Gotowska M., Świerzyńska A., „Zarządzanie nowoczesnym procesem przetwarzania odpadów biodegradowalnych (200201)”. [w:] Procesy w organizacji – wybrane aspekty. red. E. Mazur-Wierzbicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria „Zarządzanie procesami w teorii i praktyce”, zeszyt 6, Szczecin 2016, s. 69-82, ISBN 978-83-7518-822-6.
 2. Gotowska M., “A new era of innovation – time for social innovation”, [w:] Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy. Red. A. Skrzypek. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2014, s. 25-32, ISBN 978-83-62785-81-0.
 3. Gotowska M., Work-life balance – who is responsible for it in the CSR model? A socially responsible employee or a socially responsible employer? [w:] red. R. Tomaszewska-Lipiec “Work – Pesonal life. Between harmony and disintegration. Impuls, Kraków 2015, s. 221-231, ISBN 978-83-7850-985-1.
 4. Gotowska M., Polska wieś i jej mieszkańcy a jakość ich życia. red. T. Słaby „Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi – mit czy rzeczywistość?”, SGH, s. 158-168, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8030-027-9.
 5. Wyszkowska Z., Gotowska M., Czy ubóstwo i wykluczenie to aktualne problemy społeczne polskiej wsi? red. T. Słaby „Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi – mit czy rzeczywistość?”, SGH, Warszawa 2015 s. 239-248, ISBN 978-83-8030-027-9.
 6. Gotowska M. Kruszewska M., „CSR, ConSR, CSR-D – rewolucja czy ewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Monografia, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, ISBN 978-83-7455-422-0, s. 141-154.
 7. Gotowska M., Jakubczak A., „Wykorzystanie metod wielowymiarowych do diagnozy poziomu życia w Polsce”. Monografia, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, ISBN 978-83-63134-07-5, s. 37-46.
 8. Gotowska M., Wpływ innowacji społecznych na jakość życia ludzi – przykłady dobrych praktyk. red. D. Dyrda, M. Ptak, Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka. UE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2015, s. 205-212, ISBN 978-83-64313-77-6.
 9. Gotowska M., Jakubczak A., Zastosowanie wybranych metod do oceny zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce. red. E. Mączyńska, Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy. PTE, Warszawa 2015, s. 474-490, ISBN 978-83-88700-99-6.
 10. Gotowska M., “Work Life Balance (WLB) w modelu równowagi życia (bytu)”. [w:] Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki. red. R. Tomaszewska-Lipiec, UKW, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-8018-005-5, s. 61-71.
 11. Gotowska M., Jakubczak A., „Norma ISO 26 000 jako podstawa tworzenia strategii CSR w przedsiębiorstwie – case study”. [w:] Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem. red. B. Bartniczak, K. Trzeciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2014, s. 304-314, ISBN 978-83-64313-36-3.
 12. Gotowska M., Grądzki T., „Rola innowacji społecznych w rozwoju koncepcji CSR” [w:] Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP. Wydawnictwo UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, s. 21-30, ISBN 978-83-64235-26-9.
 13. Gotowska M., Jarczak A., „Bank jako instytucja społecznie odpowiedzialna  w opinii klientów i pracowników” [w:] Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP. Wydawnictwo UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, s. 21-30, ISBN 978-83-64235-26-9.

 Publikacje w czasopismach z IF

 1. Walentowicz-Sadlecka M., Grabiec M., Sadlecki P., Gotowska M., Walentowicz P., Krintus M., Mankowska-Cyl A., Sypniewska G., 25(OH)D3 in patients with ovaria cancer and its correlation with survival – “Clinical Biochemistry”, Vol: 45, Issue: 18, December 2012, pp: 1568-1572, ISSN 0009-9120.

Publikacje w czasopismach wysokopunktowanych

 1. Jakubczak A., Gotowska M., Jakość życia zawodowego a działania odpowiedzialne społecznie skierowane do pracowników na przykładzie firmy usługowej. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 15(1)2015, s. 37-46, ISSN 1644-0757.
 2. Kołowska A., Gotowska M., Jakość w procesie pakowania. „Problemy jakości” nr 3/2016, s. 25-29, ISSN 0137-8651.
 3. Gotowska M., Cykl życia innowacyjnej ekousługi we wdrażanej strategii CSR na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego – case study. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 377/2015, s. 13-23, ISSN 1899-3192.
 4. Jakubczak A. Gotowska M., “The quality of life at work and socially responsible actions directed at employees on the example of a service company”. Acta Scentarium Polonorum, Oeconomia 15 (4) 2014, Warszawa, s. , ISSN 1644-0757.
 5. Jakubczak A. Gotowska M., “The quality of life at work and socially responsible actions directed at employees on the example of a service company”. Acta Scentarium Polonorum, Oeconomia 15 (4) 2014, Warszawa, s. , ISSN 1644-0757.
 6. Murawska A., Gotowska M., „Regional defferences In the level and quality of housing conditions among polish households”, Acta Scentarium Polonorum, Oeconomia 13 (2) 2014, Warszawa, s. 105-115, ISSN 1644-0757.
 7. Gotowska M., „The morphology of the waste and the quality of people’s lives. The theoretical and empirical considerations”, Studia i prace WNEiZ US „Gospodarka regionalna i międzynarodowa”. Nr 46/2 2016, tom 2, Szczecin 2016, s. 33-44, ISSN 2450-7733.

Publikacje w czasopismach punktowanych MNiSW

 1. Gotowska M., Cykl życia innowacyjnej ekousługi we wdrażanej strategii CSR na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego – case study. Prace Naukowe UE we Wrocławiu pt: „Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa. Nr 377. Wrocław 2015, s. 13-23, ISSN 1899-3192.
 2. Gotowska M., Ratajczak R., Projektowanie innowacji społecznych i ich wpływ na jakość życia społeczności lokalnych. „Konsumpcja i rozwój” nr 2/2016(15), IBRKiK, s. 20-34, ISSN 2083-6929.
 3. Gotowska M., „Jakość życia-poziom jakości życia-równowaga bytu. Dyskusja trwa”. Studia i Prace WNEiZ, pt. „Gospodarka regionalna i międzynarodowa 8221, Szczecin 2014, nr 37, t. 2.
 4. Gotowska M. Jakubczak A., “Satisfaction with education and work as a basis for assessing the quality of life in selected regions with different levels of standard of living”, Śląski Przegląd Statystyczny, Wrocław 2014, ISSN 1644-6739, s. 141-156.
 5. Gotowska M., Grądzki T., “The concept on sustainable development in agriculture – indicator analysis”. [w:] Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development. UTP Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław 2014, s. 61 (streszczenie).
 6. Gotowska M., „Co w śmieciach piszczy…”. „Supress” nr 2, Supravis Group SA, grudzień 2014, s. 17-18.