dr hab. inż. Bogdan Lent

Profesor Uczelni

ul. Fordońska 430
pokój: 200
telefon: 601540340
e-mail: bogdan.lent@utp.edu.pl

Wykształcenie

1972

Absolwent I LO w Bydgoszczy

1977

mgr inz. Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

1978

Studia pedagogiczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach

1994

Studia doktoranckie Politechnika ETHZ w Zurychu

1995

Doktorat w naukach technicznych, dziedzina architektura maszyn cyfrowych, Uniwersytet Hagen

2016

Habilitacja w naukach ekonomicznych, dziedzina zarządzanie, Politechnika Częstochowska

Problematyka badawcza

Metodyka podejmowania przedsięwzięć w biznesie i prowadzenia projektów. Cybernetyka I, II i III rzędu. Rola czynnika ludzkiego. Analiza złożoności prowadzenia projektów i metody detekcji zależności miedzy czynnikami wpływu na sukces przedsięwzięcia. Prowadzenie złożonych projektów w przemyśle i administracji państwowej. Motywacja i kognicja w prowadzeniu projektów. Migracja wiedzy miedzy praktyką i teorią w prowadzeniu projektów.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Wieloletnie doświadczenie, jako prowadzący projekty i duże programy administracji państwowej i instytucji prywatnych m.in. w Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Francji. Projekty w Malezji, Tajlandii i w Wietnamie. Uznany w branży metodyk i trener zespołów projektowych. Autor metody cybernetyki III rzędu w prowadzeniu projektów i metody oceny mega-projektów. Skuteczny menedżer złożonych przedsięwzięć i problematycznych sytuacji w zakresie infrastruktury, produkcji i migracji. Znajomość różnych kultur Azji i Europy, wyjątkowa orientacja na współpracę międzynarodową i komunikacje z interesariuszami. Analityk, ekspert o wysokich umiejętnościach innowacyjnych i koncepcyjnych. Z sukcesem realizuje wszystkie fazy projektów. Doradca Ministra Cyfryzacji od 2016, Ministerstw ICT i Transportu Rządu Tajlandii od 2012. Ekspert Komisji Europejskiej w dziedzinie Prowadzenia Projektów. Członek redakcji kilku zeszytów naukowych na świecie, recenzent ok. 20 czasopism naukowych.

Więcej na www.bogdan.lent.ch. Ekspert

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2016r.

 1. Bogdan Lent, Managing Structural and Dynamic Complexity in ICT Projects, Proceedings 2017 Fifteenth International Conference on ICT and Knowledge Engineering, IEEE Siam University, ISBN 978-1-5386-2115-8, str. 1-10, 2017

 2. Bogdan Lent, WTO/GPA Procurement Challenges faced by Chinese ICT manufacturers, Proceedings of the 2017 International Conference on Information Technology and Intelligent Manufacturing (ITIM 2017), Atlantis Press, ISBN 978-94-6252-365-4, str. 5-9, 2017

 3. Bogdan Lent, Das Softwareprojekt war erfolgreich! Sind Sie ganz sicher? SocietyByte, Berner Fachhoschule, Str.1-3, 2017

 4. Bogdan Lent, Berater im polnischen Ministerium für Digital Affairs, Sieber&Partner Publikationen  http://www.sieberpartners.com/digitalespolen/?rq=polen , Dr. pascal sieber & Partner AG, Dostep 2 lutego 2018, Str. 1-2, 2017

 5. Bogdan Lent, Adam Gadomski, Modelling Complex Projects and their Manager’s Behavior with Cybernetic and Nonlinear Dynamic Systems Theory (NDS), 2017 2nd International Conference on Advanced Materials Science and Environment Engineering (AMSEE 2017), DEStech Publications, Inc. Lancaster USA, ISBN: 978-1-60595-475-2, str. 302-308, 2017

 6. Bogdan Lent, Thailand Innovation, Rotary Club Bangkok, Str. 1-24, 2017

 7. Bogdan Lent, Efektywność bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Biznesu, materiały pokonferencyjne, Str. 1-24, 2017

 8. Bogdan Lent, Helena Kościelniak, Katarzyna Łukasik, Katarzyna Brendzel-Skowera, An Analysis of the Environment and Personality Impact in Innovative Non-existent Projects, Advances in Economics, Business and Management Research, FEBM28530, Atlantis Press, ISSN: 2352-5428, 2018

 9. Bogdan Lent, We can describe the personality of a good ICT project manager: But  what makes this desired personality? Proceedings of the 2018 International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2018

 10. Adam Gadomski, Nataila Kruszewska, Piotr Beldowski, Bogdan Lent, A Tribute to Marian Smoluchowski’s Legacy on Soft Grains Assembly and Hydrogel Formation, Acta Physica Polonica B Vol 49(2018) No 5

 11. Bogdan Lent, Our Digital Photography, Speech at 2018 Intl. ASEAN Panel on ICT, to be published in journal to be chosen by organizers, 2019

 12. Bogdan Lent, Thailand Innovation, Rotary Club Bangkapi, Str. 1-24, 2018

 13. Bogdan Lent, Metodyczne rozwiązania złożoności przedsięwzięć w fazie inicjalizacji i planowania projektu, Signals24, wyd. UJ, 2018

 14. Bogdan Lent, Engagement and Affection in Innovation Projects, 34th IBIMA Conference, IBIMA, 2019

 15. Bogdan Lent, Project Modelling of SME Family Business Succession, 34th IBIMA Conference, IBIMA, 2019

 16. Gadomski A., Lent B. About Sensing the Time Variable after its Reduction in Two Apparently Different Dynamical Systems, Thus Losing/Keeping Track of Boundedness, With Virtual Address to Cognitive Issue, Proceedings, 7th intl. Nonlinear Science Conference INSC 2017, Salzburg
 17. Lent B., International WTO-GPA Public Tendering – Example Switzerland (Międzynarodowe przetargi publiczne WTO-GPA – przykład Szwacjarii) w L.Kiełtyka, Przykłady dobrych praktyk w biznesie, TNOiK, Toruń 2016, s70-81
 18. Lent. B., Gerber M., Ein HERMES 5-Werkzeug zur Unterstützung von Beschaffungen in komplexen Projekten, Tokarski O. et al., Unternehmensentwicklung: Forschung und Praxis in der Schweiz, Heidelberg-Berlin-New York Springer 2016
 19. Hahn M., Lent B., Warum Projektleiter und Berater in unterschiedlichen Spannnungsfeldern sind, CNO Panel 2016, Dr. Pascal Sieber und Partner AG, Bern 2016
 20. Lent, B., Berater oder Projektleiter? Es kommt drauf an! – Warum Projektleiter und Berater in unterschiedlichen Spannungsfeldern sind, SocietyByte Journal, BFH Bern 2016
 21. Lent B., Keretho S., Two Approaches to Develop National e-Government Strategy, Sroka W., Zarzadzanie Współczesnym Przedsiębiorstwem, TNOiK, Toruń 2016, s30-41
 22. Brendzel-Skowera K., Koscielniak H., Lent. B., Lukasik K. Promowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa województwa śląskiego. Ejdys J. Społeczna Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarzadzaniu, TNOiK Toruń, 2016, s17-34