dr hab. inż. Bogdan Lent

Profesor nadzwyczajny UTP 

ul. Fordońska 430
pokój: 04
telefon: 52 340 88 74
e-mail: bogdan.lent@utp.edu.pl

 • konsultacje w semestrze
  letnim 2018/2019:

  Zgodnie z harmonogramem zajęć

Wykształcenie

1972

Absolwent I LO w Bydgoszczy

1977

mgr inz. Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

1978

Studia pedagogiczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach

1994

Studia doktoranckie Politechnika ETHZ w Zurychu

1995

Doktorat w naukach technicznych, dziedzina architektura maszyn cyfrowych, Uniwersytet Hagen

2016

Habilitacja w naukach ekonomicznych, dziedzina zarządzanie, Politechnika Częstochowska

Problematyka badawcza

Metodyka podejmowania przedsięwzięć w biznesie i prowadzenia projektów. Cybernetyka I, II i III rzędu. Rola czynnika ludzkiego. Analiza złożoności prowadzenia projektów i metody detekcji zależności miedzy czynnikami wpływu na sukces przedsięwzięcia. Prowadzenie złożonych projektów w przemyśle i administracji państwowej. Motywacja i kognicja w prowadzeniu projektów. Migracja wiedzy miedzy praktyką i teorią w prowadzeniu projektów.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Wieloletnie doświadczenie, jako prowadzący projekty i duże programy administracji państwowej i instytucji prywatnych m.in. w Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Francji. Projekty w Malezji, Tajlandii i w Wietnamie. Uznany w branży metodyk i trener zespołów projektowych. Autor metody cybernetyki III rzędu w prowadzeniu projektów i metody oceny mega-projektów. Skuteczny menedżer złożonych przedsięwzięć i problematycznych sytuacji w zakresie infrastruktury, produkcji i migracji. Znajomość różnych kultur Azji i Europy, wyjątkowa orientacja na współpracę międzynarodową i komunikacje z interesariuszami. Analityk, ekspert o wysokich umiejętnościach innowacyjnych i koncepcyjnych. Z sukcesem realizuje wszystkie fazy projektów. Doradca Ministra Cyfryzacji od 2016, Ministerstw ICT i Transportu Rządu Tajlandii od 2012. Ekspert Komisji Europejskiej w dziedzinie Prowadzenia Projektów. Redaktor działu International Journal on Contemporary Management Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek redakcji kilku zeszytów naukowych na swiecie, recenzent ok. 20 czasopism naukowych.

Więcej na www.bogdan.lent.ch. Ekspert

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014r.

 1. Gadomski A., Lent B. About Sensing the Time Variable after its Reduction in Two Apparently Different Dynamical Systems, Thus Losing/Keeping Track of Boundedness, With Virtual Address to Cognitive Issue, Proceedings, 7th intl. Nonlinear Science Conference INSC 2017, Salzburg
 2. Lent B., International WTO-GPA Public Tendering – Example Switzerland (Międzynarodowe przetargi publiczne WTO-GPA – przykład Szwacjarii) w L.Kiełtyka, Przykłady dobrych praktyk w biznesie, TNOiK, Toruń 2016, s70-81
 3. Lent. B., Gerber M., Ein HERMES 5-Werkzeug zur Unterstützung von Beschaffungen in komplexen Projekten, Tokarski O. et al., Unternehmensentwicklung: Forschung und Praxis in der Schweiz, Heidelberg-Berlin-New York Springer 2016
 4. Hahn M., Lent B., Warum Projektleiter und Berater in unterschiedlichen Spannnungsfeldern sind, CNO Panel 2016, Dr. Pascal Sieber und Partner AG, Bern 2016
 5. Lent, B., Berater oder Projektleiter? Es kommt drauf an! – Warum Projektleiter und Berater in unterschiedlichen Spannungsfeldern sind, SocietyByte Journal, BFH Bern 2016
 6. Lent B., Keretho S., Two Approaches to Develop National e-Government Strategy, Sroka W., Zarzadzanie Współczesnym Przedsiębiorstwem, TNOiK, Toruń 2016, s30-41
 7. Brendzel-Skowera K., Koscielniak H., Lent. B., Lukasik K. Promowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa województwa śląskiego. Ejdys J. Społeczna Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarzadzaniu, TNOiK Toruń, 2016, s17-34
 8. Lent, B., Project Leadership in Praxis and its Theoretical Background, Social Sciences and Information, Advances in Social and Behavioural Sciences, Vol. 10, Singapore Management and Sports Science Institute, Singapore, 2015 s9-18
 9. Lent, B., Key Success Factors in Multicultural Projects, J. Kowal et al. International Conference on ICT Management, Uniwersity of Wroclaw, Wroclaw 2015, str. 31-46
 10. Lent, B., Uwzględnienie wpływu różnic kulturowych w procesach prowadzenia projektów, jako element budowy konkurencyjności przedsiębiorstw, w Gostkowska-Dźwig, S., Mrozik, M., (red.) Wyzwania i Perspektywy Przedsiębiorczej Organizacji, Konkurencja, Innowacja, Koncepcje Zarządzania, Tom IV, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2015
 11. Keretho S., Lent B., Suchaiya S., Naklada S., Evaluation of National e-Government Development Levels in Thailand, Chutimaskul W. et al., Intl. Conference on e-Business INCEB 2015, Bangkok 2015, s51-60
 12. Lent, B., Złożoność w projektach – modelowanie postępowania w fazie inicjacji i planowania: przykład systemu zarządzania i dowodzenia straży granicznej i służby celnej, Metodologia Badan Systemów Bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, 2015
 13. Lent, B., Ekonomia bezpieczeństwa jednostki: Wkład straży granicznej i służby celnej w Wieloaspektowość współczesnego bezpieczeństwa, Wyd. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 14. Gostkowska-Dźwig, S., Mrozik M., Lent. B. Znaczenie firm rodzinnych w nowoczesnej gospodarce. Wybrane problemy, w Kościelniak, H., (red.) Wyzwania i Perspektywy Przedsiębiorczej Organizacji, Logistyka, Wiedza, Ekoinnowacje, Tom II, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2015
 15. Lent B., Keretho S., Die E-Government-Strategie in Thailand: Aktueller Stand und weiteres Vorgehen,  e-Gov Präsenz,  Vol 2015, No 1, BFH, Bern 2015, s65-66
 16. Lent. B. Kościelniak H., Łukasik K., Brendzel-Skowera K., Innovative non-Existent Projects, Singh S. et al., The International Conference on Organization and Management (ICOM) 2015, Abu Dhabi 2015, s155-156
 17. Lent, B., Cybernetic Thinking in ICT Projects, Zeszyty Naukowe Społecznej Akademii Nauk, XV (11), Łodź-Warszawa 2014. s261-274
 18. Keretho S., Lent B., The Evaluation of the Degree of the e-Government Strategy Implementation in Thailand and Reasoning for the Next Step Activities, Asia-Pacific E-Business and E-Government Conference (APEE 2014) proceedings, Destech Publications Inc., Lancaster, USA 2014