dr Grzegorz Klarkowski Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: telefon: e-mail: Grzegorz.Klarkowski@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: poniedziałek 12:15-13:15 środa 11:15-12:15 Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

Profesor nadzwyczajny UTP

dr hab. Viktoriia Stoika Profesor Nadzwyczajny UTP ul. Fordońska 430 pokój: telefon: e-mail: Viktoriia.Stoika@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

dr Igor Kravchuk Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: telefon: e-mail: igor.kravchuk@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

dr Zbigniew Drewniak Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: telefon: e-mail: zbigniew.drewniak@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

Specjalista ds. badań naukowych

dr Urszula Słupska Specjalista ds. badań naukowych ul. Fordońska 430 pokój: telefon: e-mail: urszula.slupska@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

Profesor nadzwyczajny UTP

dr hab. Hanna Karaszewska Profesor nadzwyczajny UTP ul. Fordońska 430 pokój:  telefon:  e-mail: hanna.karaszewska@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

mgr inż. Małgorzata Słomion Asystent ul. Fordońska 430 pokój: 214 telefon: 52 340 88 69 e-mail: malgorzata.slomion@utp.edu.pl Wykształcenie 2010 – 2014Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja: Techniczny Doradca Medyczny Studia stacjonarne I stopnia, Tytuł: Inżynier 2014 – 2016Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja: Inżynieria telemedyczna Studia stacjonarne…

dr Zofia Zgoda Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 101 telefon: 52 340 84 35 e-mail: zzgoda@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: poniedziałek 12:00-14:00 Wykształcenie Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej mgr filozofii Uniwersytet Mikołaja Kopernika – dr nauk humanistycznych, dyscyplina filozofia, specjalność – etyka Problematyka badawcza Etyka naukowa w szkole Lwowsko- Warszawskiej. Dialog we współczesnej kulturze. Etyki zawodowe.…

dr Lidia Nowakowska Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 109 telefon: 52 340 88 71 e-mail: lidia.nowakowska@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: czwartek 11:15-12:15 14:45-15:45 Wykształcenie Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – dr nauk humanistycznych Problematyka badawcza Główne obszary zainteresowań naukowych: europejskie systemy partyjne, kulturowe determinanty procesów decyzyjnych, socjologia zachowań, socjologia polityki, migracje i imigracja w…

dr Maciej Schulz Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 200 telefon: 52 340 88 82 e-mail: m.schulz@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: środa 8:00-9:00 czwartek 10:00-11:00 Wykształcenie doktor nauk ekonomicznych Problematyka badawcza Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem; Pomiar i ocena efektywności działań marketingowych Marketing usług finansowych Udział w projektach badawczych: X.2000-III.2002 – Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje…