dr Kinga krupcała Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 305 e-mail: Kinga.Krupcala@utp.edu.pl Wykształcenie 2010mgr zarządzania i dowodzenia, specjalność: zarządzanie organizacjami, instytucja: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 2016doktor nauk społecznych, dyscyplina: nauki o obronności, specjalność: zarządzanie instytucjami publicznymi, instytucja: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Tytuł pracy doktorskiej: Zarządzanie czasem kierownika w organizacji zhierarchizowanej Problematyka badawcza e-commerce – procesy biznesowe…

mgr Małgorzata Stawicka ul. Fordońska 430 pokój: 305 telefon: 52 340 88 77 e-mail: malgorzata.stawicka@utp.edu.pl Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

dr Grzegorz Klarkowski Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 109 telefon: 52 340-82-37 e-mail: Grzegorz.Klarkowski@utp.edu.pl Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Dział Empty section. Edit page to add content here. Skład katedry

Profesor nadzwyczajny UTP

dr hab. Viktoriia Stoika Profesor uczelni ul. Fordońska 430 pokój: 105 telefon: e-mail: Viktoriia.Stoika@utp.edu.pl Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

dr Igor Kravchuk Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: telefon: e-mail: igor.kravchuk@utp.edu.pl Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

dr Zbigniew Drewniak Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: telefon: e-mail: zbigniew.drewniak@utp.edu.pl Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

Specjalista ds. badań naukowych

dr Urszula Słupska Specjalista ds. badań naukowych ul. Fordońska 430 pokój: telefon: e-mail: urszula.slupska@utp.edu.pl Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

Profesor nadzwyczajny UTP

dr hab. Hanna Karaszewska Profesor nadzwyczajny UTP ul. Fordońska 430 pokój:  telefon:  e-mail: hanna.karaszewska@utp.edu.pl Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry

mgr inż. Małgorzata Słomion Asystent ul. Fordońska 430 pokój: 214 telefon: 52 340 88 69 e-mail: malgorzata.slomion@utp.edu.pl Wykształcenie 2010 – 2014Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja: Techniczny Doradca Medyczny Studia stacjonarne I stopnia, Tytuł: Inżynier 2014 – 2016Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja: Inżynieria telemedyczna Studia stacjonarne…

dr Zofia Zgoda Starszy wykładowca ul. Fordońska 430 pokój: 101 telefon: 52 340 84 35 e-mail: zzgoda@utp.edu.pl Wykształcenie Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej mgr filozofii Uniwersytet Mikołaja Kopernika – dr nauk humanistycznych, dyscyplina filozofia, specjalność – etyka Problematyka badawcza Etyka naukowa w szkole Lwowsko- Warszawskiej. Dialog we współczesnej kulturze. Etyki zawodowe. Etyka w biznesie i zarządzaniu- uwarunkowania.…