Marek Jóźwiak

mgr Marek Jóźwiak Asystent ul. Fordońska 430 pokój: e-mail: Marek.Jozwiak@utp.edu.pl Wykształcenie 2017 Finanse i rachunkowość, studia II stopnia, specjalność: Rachunkowość i audyt finansowy, tytuł zawodowy: magister Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2017 Zarządzanie, studia II stopnia, specjalność: Zarządzanie w logistyce, tytuł zawodowy: magister Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 2015 Zarządzanie, specjalność zarządzenie…

mgr Małgorzata Grzeszczak Asystent ul. Fordońska 430 pokój: 213 tel. 52 340 88 64 e-mail: malgorzata.grzeszczak@utp.edu.pl Wykształcenie 2000inżynier, specjalność: Zarządzanie i Marketing w Organizacji Gospodarczej instytucja: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział: Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2003magister, kierunek: Finanse i Bankowość instytucja: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Problematyka badawcza Rachunkowość finansowa; Rachunkowość zarządcza; Rachunkowość sektora MŚP; Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w…

dr inż. Andrzej Wdzięczny Adiunkt dydaktyczny ul. Fordońska 430 pokój: 301 e-mail: andy@utp.edu.pl Wykształcenie 1997magister, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Technologia maszyn instytucja: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 2007doktor nauk technicznych, dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn; Specjalność: Eksploatacja środków transportu instytucja: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie Problematyka badawcza badania z dziedziny transportu oraz eksploatacji środków transportu;…

mgr Adrianna Guzowska Asystent ul. Fordońska 430 pokój: 214 telefon: 52 340 88 69 e-mail: adrianna.guzowska@utp.edu.pl Wykształcenie 2016licencjat, kierunek Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym instytucja: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 2018magister, kierunek Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie logistyką instytucja: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 2019inżynier, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,…

mgr Natalia Buchalska-Sugajska Asystent ul. Fordońska 430 pokój: 213 telefon: 52 340 88 64 e-mail: Natalia.Buchalska-Sugajska@utp.edu.pl Wykształcenie 2016Licencjat, kierunek Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym instytucja: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 2019magister, kierunek Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie logistyką instytucja: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 2019 inżynier, kierunek Zarządzanie i…

Profesor Uczelni

dr hab. Piotr Szczypa Profesor Uczelni ul. Fordońska 430 pokój: 305 e-mail: piotr.szczypa@utp.edu.pl Wykształcenie 1999Magister ekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunek Informatyka i Ekonometria, w zakresie systemy informacyjne zarządzania. Praca magisterska nt. „Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w programach finansowo-księgowych”. 2002Doktor nauk ekonomicznych w specjalności rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawa doktorska…

dr Anna Komarnicka Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 206 e-mail: anna.komarnicka@utp.edu.pl Wykształcenie 2012licencjat, kierunek zarządzanie, specjalność: zarządzanie usługami instytucja: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy 2014magister nauk ekonomicznych, kierunek zarządzanie, specjalność: marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem instytucja: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy 10.2016 – 11.2018doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu, specjalność: innowacje i przedsiębiorczość, tytuł…

dr Kinga Krupcała Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 305 e-mail: Kinga.Krupcala@utp.edu.pl Wykształcenie 2010magister zarządzania i dowodzenia, specjalność: zarządzanie organizacjami instytucja: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 2016doktor nauk społecznych, dyscyplina: nauki o obronności, specjalność: zarządzanie instytucjami publicznymi, tytuł pracy doktorskiej: Zarządzanie czasem kierownika w organizacji zhierarchizowanej. instytucja: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Problematyka badawcza e-commerce – procesy…

dr Grzegorz Klarkowski Adiunkt ul. Fordońska 430 pokój: 109 telefon: 52 340-82-37 e-mail: Grzegorz.Klarkowski@utp.edu.pl Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Dział Empty section. Edit page to add content here. Skład katedry

dr hab. V. Stoika

Profesor Uczelni

dr hab. Viktoriia Stoika Profesor Uczelni ul. Fordońska 430 pokój: 105 telefon: e-mail: Viktoriia.Stoika@utp.edu.pl Wykształcenie Problematyka badawcza Doświadczenie naukowe i zawodowe Publikacje pracownika Skład katedry