mgr inż. Małgorzata Słomion Asystent ul. Fordońska 430 pokój: 214 telefon: 52 340 88 69 e-mail: malgorzata.slomion@utp.edu.pl Wykształcenie 2010 – 2014Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja: Techniczny Doradca Medyczny Studia stacjonarne I stopnia, Tytuł: Inżynier 2014 – 2016Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja: Inżynieria telemedyczna Studia stacjonarne…

Profesor nadzwyczajny UTP

Profesor nadzwyczajny UTP

mgr inż. Katarzyna Radecka Asystent ul. Fordońska 430 pokój: 214 telefon: 52 340 88 69 e-mail: katarzyna.woznicka@utp.edu.pl konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: czwartek 12:00 – 14:00 Wykształcenie 2003-2008Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność Biotechnologia, studia stacjonarne, dyplom magistra inżyniera 2005 – 2009Uniwersytet Warmińsko – Mazurski…