Wydział Zarządzania UTP

OGŁOSZENIA DLA PRACOWNIKÓW

Prośba Zespołu ds. ECTS

W okresie sesji nauczyciele proszeni są zobligowanie studentów aby na zajęciach podali w krótkim kwestionariuszu online ile czasu poświęcają na przygotowanie do zajęć. Adres anonimowego kwestionariusza: http://bit.ly/WZECTS Ważne jest, aby Student miał parę minut czasu na zastanowienie się i skalkulowanie ile poświeci/ł czasu na przygotowanie do zajęć, kolokwium, egzaminu itd.   Dziękuję dr Krzysztof Śmiatacz…

Czytaj więcej
null

Niezbędnik pracownika Wydziału Zarządzania

null

Praca