books

Konferencje

herby_7

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego

Zapraszają na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu:

 

Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej.

Stan- Trendy- Strategie

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Piotra Całbeckiego

16-17 listopada 2017 r. 

UNIEJÓW UZDROWISKO TERMALNE

 

Cele naukowe:

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w zakresie konkurencyjności i rozwoju regionów w warunkach integracji europejskiej.  Ważnym także celem konferencji jest integracja przedstawicieli nauki, biznesu i samorządowców.

 

Konferencja obejmuje obszary tematyczne i ich zakres problemowy dotyczący konkurencyjności i rozwoju regionów: 

 

A) Uwarunkowania wewnętrzne oraz wpływ integracji europejskiej na wzrost konkurencyjności i rozwój regionów 

 

 • Zasoby (materialne i niematerialne) regionu i ich znaczenie  w podnoszeniu jego konkurencyjności i rozwoju
 • Uwarunkowania ekonomiczne i prawne
 • Uwarunkowania społeczne i demograficzne
 • Uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne
 • Znaczenie logistyki w zrównoważonym rozwoju regionu
 • Rozwój inteligentny: założenia, uwarunkowania i możliwości wdrożenia w państwach i regionach Europy Środkowej i Wschodniej
 • Szanse i zagrożenia rozwoju zrównoważonego w państwach i regionach Europy Środkowej i Wschodniej Inteligentne specjalizacje jako czynnik rozwoju regionu, aglomeracji i miast
 • Nowe koncepcje zarządzania publicznego w regionie (np. multi-governance)
 • Rola samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych i instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego a rozwój i konkurencyjność regionu
 • Współpraca międzynarodowa a rozwój i konkurencyjność regionu

 

 

B) Partnerstwo w kreowaniu wartości dla interesariuszy w regionie

 

 • Samorząd regionu i jego partnerzy
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Klastry jako czynnik rozwoju Budowanie, rozwijanie i utrzymywanie relacji z interesariuszami w regionie
 • Tożsamość regionalna a proces integracji europejskiej.

 

 

C) Rola marketingu w budowaniu konkurencyjności i rozwoju regionu

 

 • Strategie i działania marketingowe a konkurencyjność regionu
 • Wizerunek i marka regionu
 • Kreowanie produktów regionalnych (marek regionalnych)
 • Rozwój i wykorzystanie narzędzi marketingu regionalnego
 • Komunikacja marketingowa jednostek samorządowych z otoczeniem
 • Internet w zarządzaniu marketingowym regionem
 • Skuteczność i efektywność marketingu regionalnego.

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, tel. 52 340 81 76, malgosia@utp.edu.pl

dr Maciej Schulz – członek Komitetu Organizacyjnego, e-mail: m.schulz@utp.edu.pl

dr Wojciech Szymborski - członek Komitetu Organizacyjnego, e-mail: wojszymb@wp.pl

mgr inż. Magdalena Kasprowicz – sekretarz, tel. 52 340 88 83, e-mail: mkasprowicz@utp.edu.pl

 

Termin przesłania karty zgłoszenia  – do 30 czerwca 2017 r.

Termin przesłania referatu – do 15 lipca 2017 r. – szczegółowe informacje dotyczące wymogów redakcyjnych znajdują się na stronie: http://www.marketingirynek.pl/warunki_publikacji.

Termin wniesienia opłaty – do 15 lipca 2017 r.  

 

Kontakt:

Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego

Wydział Zarządzania, UTP Bydgoszcz

ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

tel. +48 52 / 340 88 72

 

Karta zgłoszenia 2017

Ulotka informacyjna 2017

Wymogi redakcyjne

Program Konferencji

Zapisz

Kujawsko-Pomorski Oddział PMI Poland Chapter dnia 27 marca 2017r. organizuje międzynarodową konferencję "Challenges of Project Management: Psychology, Team, Agile".To doskonała okazja do pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie metodyk zwinnych i organizacji turkusowych, a dokładnie zagadnień związanych z funkcjonowaniem zespołu  i aspektów psychologicznych zarządzania.Organizatorzy wychodzą poza formę jednostronnego przekazu stawiając na aktywny udział uczestników. Ta konferencja to case studies, warsztaty, panel dyskusyjny, open space i networking, ale także active break.

 

Więcej informacji tutaj:

http://pta.pmi.org.pl/

 

Konferencja opis

PTA - oferta uczestnictwa

 

plakat_v3.png

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą

oraz

Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu

Katedra Inżynierii Zarządzania

Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w Bydgoszczy

 

zapraszają do wzięcia udziału w

 

XIV KONGRESIE

nt.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - TEORIA I PRAKTYKA

 

Bydgoszcz

23 - 25 kwietnia 2017 r.

 

W imieniu Rady Naukowej i Biura Kongresu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XIV Kongresie Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nt.: "ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - TEORIA I PRAKTYKA", który odbędzie się w dniach 23 - 25 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy (CityHotel).

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym komunikacie oraz na stronie internetowej PSZW - http://www.pszw.edu.pl/pl/.

 

Komunikat XIV Kongres 2017

 

herby_7

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy


Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego
Zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu:


Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. 

Stan- Trendy- Strategie

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotra Całbeckiego

 

17-18 listopada 2016 r. 

UNIEJÓW UZDROWISKO TERMALNE

 

 

Cele naukowe:
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w zakresie konkurencyjności i rozwoju regionów w warunkach integracji europejskiej.  Ważnym także celem konferencji jest integracja przedstawicieli nauki, biznesu i samorządowców.
 
Konferencja obejmuje obszary tematyczne i ich zakres problemowy dotyczący konkurencyjności i rozwoju regionów:
A)     Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionu

 • Zasoby regionu (materialne i niematerialne) w podnoszeniu jego konkurencyjności i rozwoju
 • Uwarunkowania ekonomiczne i prawne
 • Uwarunkowania społeczne i demograficzne
 • Uwarunkowania etyczne
 • Uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne
 • Współpraca międzynarodowa a rozwój i konkurencyjność regionu
 • Wpływ integracji europejskiej na rozwój i konkurencyjność regionu
 • Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw regionu
 • Znaczenie logistyki w zrównoważonym rozwoju regionu

B)      Partnerstwo w kreowaniu wartości dla interesariuszy w regionie

 • Samorząd regionu i jego partnerzy
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Klastry jako czynnik rozwoju 
 • Budowanie, rozwijanie i utrzymywanie relacji z interesariuszami w regionie
 • Tożsamość regionalna a proces integracji europejskiej

C)      Marketing w budowaniu konkurencyjności i rozwoju regionu

 • Strategie i działania marketingowe a konkurencyjność regionu
 • Wizerunek i marka regionu
 • Kreowanie produktów regionalnych (marek regionalnych)
 • Rozwój i wykorzystanie narzędzi marketingu regionalnego
 • Komunikacja marketingowa jednostek samorządowych z otoczeniem
 • Internet w zarządzaniu marketingowym regionem
 • Skuteczność i efektywność marketingu regionalnego.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, tel. 52 340 81 76, malgosia@utp.edu.pl
dr Maciej Schulz – członek Komitetu Organizacyjnego
doc. dr Wojciech Szymborski - członek Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Magdalena Kasprowicz – sekretarz, tel. 52 340 88 83, mkasprowicz@utp.edu.pl
 
Termin przesłania karty zgłoszenia  – do 31 maja 2016 r.
Termin przesłania referatu – do 30 czerwca 2016 r. – szczegółowe informacje dotyczące wymogów redakcyjnych znajdują się na stronie: http://www.marketingirynek.pl/warunki_publikacji
Termin wniesienia opłaty – do 15 lipca 2016 r.
 
Kontakt:
Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego
Wydział Zarządzania, UTP Bydgoszcz
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz
tel. 052 340 88 83, fax 052 340 84 66

Karta zgłoszenia_2016
Ulotka informacyjna
Wymogi redakcyjne wg MIR
Warunki publikacji w MIR
Program konferencji

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wydział Zarządzania

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Oddział w Bydgoszczy

 

zapraszają na

 

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

INNOWACYJNOŚĆ 

W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

 

BYDGOSZCZ-OSTROMECKO

21 kwietnia 2016

 

 

Cel konferencji:

Konferencja ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji realizowanych projektów badawczych, a także podzielenia się współczesną wiedzą ekonomiczną skupioną wokół proponowanych zagadnień. Konferencja jest adresowana zarówno do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką, jak i do osób działających w zakresie praktyki gospodarczej.

 

Tematyka konferencji:

 

 1. Innowacyjne zarządzanie organizacją.
 2. Dyfuzja innowacji w organizacjach.
 3. Rozwój gospodarki opartej na czystych technologiach.
 4. Zrównoważona polityka regionalna.
 5. Konsumpcja jako czynnik wzrostu innowacyjności w gospodarce.
 6. Współczesne uwarunkowania konsumpcji.
 7. Zrównoważona i odpowiedzialna konsumpcja.
 8. Poziom i jakość życia ludzi jako wyzwania współczesnej gospodarce.

 

 

Terminarz:

 

 • Nadsyłanie kart zgłoszenia udziału do 15 marca 2016 r.
 • Wniesienie opłaty do 30 marca 2016 r.
 • Nadsyłanie prezentacji do 15 kwietnia 2016 r.
 • Nadsyłanie pełnego tekstu artykułu do 15 maja 2016 r.

 

 

Kontakt:

Karty zgłoszenia, referaty i artykuły prosimy kierować do:

Agnieszka Goździewska-Nowicka

tel. 506 360 983

e-mail: wwg2016@wp.pl

 

Ulotka

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego

oraz

Fundacja Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy

w Bydgoszczy

 

Zapraszają na II Konferencję Naukową z cyklu:

 

Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. 

Stan- Trendy- Strategie

 

5 listopada 2015 r. 

Centrum Konferencyjne Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy.

 

 

Cele naukowe

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w zakresie konkurencyjności i rozwoju regionów w warunkach integracji europejskiej.  Ważnym także celem konferencji jest integracja przedstawicieli nauki, biznesu i samorządowców.

 

Obszary tematyczne konferencji

Obejmuje zagadnienia dotyczące konkurencyjności i rozwoju regionów w obszarach: 

A)    Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionu

 

 • Uwarunkowania ekonomiczne i prawne
 • Uwarunkowania społeczne
 • Uwarunkowania etyczne
 • Uwarunkowania przyrodnicze
 • Współpraca międzynarodowa a rozwój i konkurencyjność regionu
 • Wpływ integracji europejskiej na rozwój i konkurencyjność regionu
 • Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw regionu

 

 

B)    Zasoby regionu w podnoszeniu jego konkurencyjności i rozwoju

 

 • Zasoby  materialne a rozwój i konkurencyjność regionu
 • Kapitał społeczny w rozwoju i konkurencyjności regionu
 • Zasoby informacyjne w rozwoju i podnoszeniu konkurencyjności regionu
 • Działania władz oraz organizacji politycznych i społecznych na rzecz rozwoju
 • i konkurencyjności regionu 
 • Inwestycje, przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju i konkurencyjności regionu
 • Zasoby niematerialne a rozwój i konkurencyjność regionu
 • Kultura regionu jako źródło przewagi konkurencyjnej
 • Tożsamość regionalna a proces integracji europejskiej

 

 

C)    Marketing w budowaniu konkurencyjności i rozwoju regionu

 

 • Strategie i działania marketingowe a konkurencyjność regionu
 • Wizerunek i marka regionu
 • Kreowanie produktów regionalnych (marek regionalnych)
 • Rozwój i wykorzystanie narzędzi marketingu regionalnego
 • Komunikacja marketingowa jednostek samorządowych z otoczeniem
 • Internet w zarządzaniu marketingowym regionem
 • Skuteczność i efektywność marketingu regionalnego

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  tel. 52 340 81 76, malgosia@utp.edu.pl
 • dr Maciej Schulz – członek Komitetu Organizacyjnego
 • doc. dr Wojciech Szymborski - członek Komitetu Organizacyjnego
 • inż. Magdalena Kasprowicz – sekretarz
  tel. 52 340 88 83, mkasprowicz@utp.edu.pl

 

 

Termin przesłania karty zgłoszenia  – do 10 lipca 2015 r.

Termin przesłania referatu – do 05 sierpnia 2015 r. – szczegółowe informacje dotyczące wymogów redakcyjnych znajdują się na stronie: http://www.marketingirynek.pl/warunki_publikacji

Termin wniesienia opłaty – do 14 lipca 2015 r.

 

Kontakt:

Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego

Wydział Zarządzania, UTP Bydgoszcz

ul Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

tel. 052 340 88 83, fax 052 340 84 66

 

Do pobrania:

Komunikat_Konferencja.doc

Warunki_publikacji.pdf

wymogi_redakcyjne_czasopisma.pdf

KARTA_ZGLOSZENIA_2015.doc

Program konferencji

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, organizowanej przez Katedrę Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą,

 

Z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. zw. dr. hab. inż. Ludosława Drelichowskiego.

 

Tematem przewodnim będzie: „Zarządzanie wiedzą w organizacjach i gospodarce”

 

Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy  w dniach 8 -10 stycznia 2015 r

 

Serdecznie zapraszamy  do czynnego udziału w konferencji !

 

ULOTKA-2015-JUB1.doc

ULOTKA-2015-JUB2.doc

herby_7

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego

oraz

Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania 

w Poznaniu

 

zapraszają na Konferencję Naukową pt.:

 

Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan, trendy, strategie.

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Piotra Całbeckiego

 

6 – 7 listopada 2014 r. 

Centrum Konferencyjne Hotelu Copernicus w Toruniu.

 

 

Cel konferencji

Wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w zakresie konkurencyjności i rozwoju regionów w warunkach integracji europejskiej oraz ich roli w rozwoju lokalnym i regionalnym. Wyrażamy także nadzieję, że spotkanie, stanie się okazją do integracji nauki, biznesu i samorządów.

 

Tematyka konferencji

Obejmuje zagadnienia dotyczące konkurencyjności i rozwoju regionów w obszarach: 

A)    Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionu

 

 • Uwarunkowania ekonomiczne i prawne
 • Uwarunkowania społeczne
 • Uwarunkowania etyczne
 • Uwarunkowania przyrodnicze
 • Współpraca międzynarodowa a rozwój i konkurencyjność regionu
 • Wpływ integracji europejskiej na rozwój i konkurencyjność regionu
 • Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw regionu

 

 

B)    Zasoby regionu w podnoszeniu jego konkurencyjności i rozwoju

 

 • Zasoby  materialne a rozwój i konkurencyjność regionu
 • Kapitał społeczny w rozwoju i konkurencyjności regionu
 • Zasoby informacyjne w rozwoju i podnoszeniu konkurencyjności regionu
 • Działania władz oraz organizacji politycznych i społecznych na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionu 
 • Inwestycje, przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju i konkurencyjności regionu
 • Zasoby niematerialne a rozwój i konkurencyjność regionu
 • Kultura regionu jako źródło przewagi konkurencyjnej
 • Tożsamość regionalna a proces integracji europejskiej

 

 

C)    Marketing w budowaniu konkurencyjności i rozwoju regionu

 

 • Strategie i działania marketingowe a konkurencyjność regionu
 • Wizerunek i marka regionu
 • Kreowanie produktów regionalnych (marek regionalnych)
 • Rozwój i wykorzystanie narzędzi marketingu regionalnego
 • Komunikacja marketingowa jednostek samorządowych z otoczeniem
 • Internet w zarządzaniu marketingowym regionem
 • Skuteczność i efektywność marketingu regionalnego

 

 

Rada Programowa Konferencji

dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP – przewodniczący Rady Programowej 

dr inż. Małgorzata Zajdel – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – z-ca przewodniczącego Rady Programowej

dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. nadzw. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

dr hab. Bogdan Mróz, prof. nadzw. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr hab. Lech Nieżurawski, prof. nadzw. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

dr hab. Edyta Rudawska, prof. nadzw. US – Uniwersytet Szczeciński

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

tel. 52 340 81 76, malgosia@utp.edu.pl

dr Daniel Sobota – członek Komitetu Organizacyjnego

doc. dr Wojciech Szymborski - członek Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Katarzyna Kłoszewska – sekretarz

tel. 52 340 84 88, katarzyna.kloszewska@utp.edu.pl

 

Termin przesłania karty zgłoszenia  – do 30 kwietnia 2014 r.

Termin przesłania referatu – do 10 czerwca 2014 r.

Teksty referatów należy przesłać w wersji elektronicznej do organizatora konferencji na adres: katarzyna.kloszewska@utp.edu.pl

Termin wniesienia opłaty – do 10 czerwca 2014 r.

 

Kontakt:

Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego

Wydział Zarządzania, UTP Bydgoszcz

ul Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

tel. 052 340 84 88, fax 052 340 84 66

 

Do pobrania:

Broszura informacyjna

Karta zgłoszenia

Wymogi redakcyjne

Program konferencji

 

DSC_3673a_a.jpg

DSC_3662aa_a.jpgDSC_3668a.jpgDSC_3676aa.jpgDSC_3762a.jpg

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

sympozjum-doktorantow.jpg

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

zaprasza do udziału w

IV. Międzynarodowym Sympozjum Naukowym

dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych

 

„Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”

 

współorganizatorzy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja)

Uniwersytet w Debreczynie (Węgry)

Uniwersytet de Molise w Campobasso (Włochy)

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bernburgu (Niemcy)

Uniwersytet Rolniczy w Odessie (Ukraina)

Instytut Zootechniki w Pradze (Czechy)

Instytut Zootechniki PIB w Krakowie

 

Patronat Honorowy

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Patronat Specjalny

Ryszard Bober

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Komunikat Sympozjum / Communication

Karta zgłoszeniowa / Application form

Form of abstract

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Zarządzania

 

Zaprasza na konferencję pt.:

 

„Wspólna szansa - Społeczna odpowiedzialność biznesu”

 

20 czerwca 2013

Bydgoszcz

 

 

Głównym tematem konferencji są dobre praktyki CSR.

 

Program konferencji

Plakat

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Zarządzania 

 

Zaprasza na Konferencję Naukową pt.:

 

„POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA W DOBIE KRYZYSU”

 

25 luty 2013

Bydgoszcz

 

Konferencja jest dofinansowana z Narodowego Centrum Nauki

 

Komitet Naukowy Konferencji

 

 • dr hab. inż. Zofia Wyszkowska prof. nadzw. UTP, Dziekan Wydziału Zarządzania, UTP, Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Prorektor ds. Dydaktyki SGGW, Przewodniczący KERiROW PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW, Warszawa
 • dr hab. Romuald Derbis prof. nadzw. AJD, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, AJD, Częstochowa
 • prof. dr hab. Teresa Słaby, SGH, Warszawa
 • dr hab. Barbara Kryk prof. US, Szczecin
 • dr hab. Jolanta Witek prof. US, Szczecin
 • prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, UE, Wrocław
 • prof. dr hab. Walenty Poczta, UP, Poznań

 

 

Założenia konferencji

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do dyskusji naukowej o problemach związanych z poziomem i jakością życia. Mamy nadzieję, że organizowana w ramach Grantu Badawczego konferencja pt. "Poziom i jakość życia w dobie kryzysu" stworzy możliwość wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych wyników badań z tego zakresu.

 

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: dr inż. Małgorzata Gotowska

V-c przewodniczący: dr inż. Anna Jakubczak

Członkowie: dr inż. Anna Murawska, mgr inż. Dorota Stosik

 

Osoba do kontaktu: Anna Jakubczak

TEL1: +48 52 340 80 14, TEL2: + 48 793 120 677 

Referaty należy nadsyłać na adres: e-mail: ajakubczak@utp.edu.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: „SQL2013”

 

Do pobrania:

Zaproszenie_SQL2013.pdf

Program_ramowy_SQL2013.doc

Wymogi_edytorskie_SQL2013.doc

Karta_zgloszenia_uczestnictwa_2013.doc