Kierunek zarządzanie (2-letnie, magisterskie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • zarządzanie logistyką
  • informatyka w zarządzaniu
  • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • rachunkowość dla menedżerów
  • zarządzanie agrobiznesem
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji (1,5-roczne, magisterskie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

  • inżynieria produkcji w agrobiznesie
  • zarządzanie recyklingiem
Kierunek finanse i rachunkowość (2-letnie, magisterskie)