Kierunek finanse i rachunkowość (3-letnie. licencjackie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

  • rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
  • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  • finanse i rachunkowość sektora publicznego
Kierunek zarządzanie (3-letnie, licencjackie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

  • zarządzanie w gospodarce żywnościowej
  • zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym
  • marketing w organizacji
  • zarządzanie w handlu i usługach
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji (3,5-letnie, inżynierskie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

  • inżynieria bioprodukcji
  • zarządzanie procesami produkcyjnymi