Kierownik Kursów Pedagogicznych
dr Zofia Zgoda

pokój 101, ul. Fordońska 430

telefon: 52 340 84 35

e-mail: pedagog@utp.edu.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

KURSY PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

85-790 BYDGOSZCZ, UL. FORDOŃSKA 430, POKÓJ 101

Sekretariat czynny: poniedziałek – 12:00 – 15:00

Tel./Fax: 52 340 84 35

e-mail: pedagog@utp.edu.pl

X edycja

Opłata za IV semestr Kursu Przygotowania Pedagogicznego – 450,00 zł.

Prosimy o wniesienie opłat do 18 marca 2019 r.
Nr konta: 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000

Tytuł przelewu:
Nazwisko i imię – Kurs Przygotowania Pedagogicznego – X nabór – IV semestr

XI edycja

Opłata za III semestr Kursu Przygotowania Pedagogicznego – 500,00 zł.

Prosimy o wniesienie opłat do 15 października 2019 r.
Nr konta: 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000

Tytuł przelewu:
Nazwisko i imię – Kurs Przygotowania Pedagogicznego – XI nabór – III semestr

PLAN ZAJĘĆ – SEMESTR III – XI  EDYCJA

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA – UL. FORDOŃSKA 430

Plan obowiązuje od 07 października 2019 roku.

Godzina Przedmiot Prowadzący Godziny dydaktyczne Sala
15.00 – 17.20 Elementy retoryki i kultury języka                            (30 godz. w)                                                               (od 07 października 2019 do 09 grudnia 2019)  dr Marta Kładź-Kocot 3 219
15.00 – 17.20 Historia wychowania                                               (15 godz. w)

(od 16 grudnia 2019 do 03 lutego 2020)

dr Witold Brzeziński 3 219
17.30 – 19.45 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych (10 godz. w, 30 godz. ćw.)

egzamin

mgr inż. Marek Wiosna 3 219
Praktyka pedagogiczna II

– złożenie wniosków do umów z dyrektorami szkół                            i opiekunami do 25 lutego 2020 r.

 

mgr Ewa Grzegorczyk-Jans 101

 

 

PLAN ZAJEĆ – SEMESTR IV – XI  EDYCJA

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA (UL. FORDOŃSKA 430)

Plan obowiązuje od 25 lutego 2020 roku.

Godzina Przedmiot Prowadzący Godziny dydaktyczne Sala
15.00 – 17.15 Emisja głosu z profilaktyką

(5 godz. w, 10 godz. ćw.)

dr Halina Laskowska 3 219
17.20 – 19.35 Wybrane zagadnienia z etyki zawodowej nauczyciela                                                                 (15 godz. w)  dr Zofia Zgoda 3 219
Praktyka pedagogiczna II

– zaliczenie do 20 czerwca 2019 r.

 

dr Zofia Zgoda 75

NABÓR NA STACJONARNY KURS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się:

Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, pokój 101

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 08 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Należy złożyć podanie, oraz dowód opłaty wpisowego w wys. 20,00zł.

Podanie o przyjęcie na KPP

NR KONTA: 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Tytuł przelewu: wpisowe KPP, Imię i Nazwisko

O przyjęciu na I semestr decyduje data wpływu podania. Termin składania podań upływa z dniem 08 października 2019 r. Podania przyjmowane są bezpośrednio w sekretariacie (poniedziałek 12.00-14.00) – pokój 101 lub drogą mailową.

Do podania należy dołączyć dowód opłaty wpisowej na Stacjonarny Kurs Przygotowania Pedagogicznego,         na konto uczelni (NR KONTA: 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256).

Limit miejsc: 60
Zajęcia:

  • odbywają się równolegle z zajęciami na podstawowym kierunku studiów, podczas czterech semestrów;
  • odbywają się zgodnie z terminarzem roku akademickiego UTP, w każdy poniedziałek w godz. 15.00-21.00
  • opłata semestralna (po uruchomieniu Kursu) – 500zł. – Nr konta: 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000 -Tytuł przelewu: czesne za I semestr Stacjonarnego Kursu Przygotowania Pedagogicznego –                                   Imię i Nazwisko – XII nabór.