header03

Studia I i II stopnia

Dlaczego warto studiować na WZ

Argumenty za studiowaniem na Wydziale Zarządzania wskazane przez naszych studentów:

 • Przyjazna atmosfera wśród naszych studentów WZ
 • Możliwość zrealizowania marzeń o własnej firmie albo karierze menedżera
 • Ciekawe kierunku studiów
 • Uprzejma i profesjonalna kadra akademicka
 • Budynek wydziału przystosowany również dla osób niepełnosprawnych
 • Koła naukowe w których można rozwijać swoje zainteresowania i zwiedzić świat
 • Możliwość wyjazdów zagranicznych m.in. w ramach programu ERASMUS
 • Bardzo przyjazna obsługa w dziekanacie
 • Łatwy dojazd autobusem MZK, PKS, busem i pociągiem, blisko największe akademiki UTP
 • Plan zajęć umożliwiający pracę
 • Każdy student ma dostęp do bogatych zasobów bibliotecznych i materiałów elektronicznych – również w językach obcych
 • Dostęp do jednych z najlepszy w regionie laboratoriów komputerowych z najnowszym oprogramowaniem biznesowym
 • Praktyki i możliwość pracy w najlepszych firmach w regionie (takich jak m.in. ATOS)
 • Duża sala tylko dla studentów do nauki i spotkań
 • Dobra opinia o naszych studentach wśród pracodawców
 • Sala gimnastyczna przy budynku Wydziału
 • Sieć Wi-Fi w każdym miejscu budynku


Kierunek finanse i rachunkowość (3-letnie. licencjackie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • finanse i rachunkowość sektora publicznegoKierunek zarządzanie (3-letnie, licencjackie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • zarządzanie w gospodarce żywnościowej
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • marketing w organizacji
 • zarządzanie w handlu i usługachKierunek zarządzanie i inżynieria produkcji (3,5-letnie, inżynierskie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • inżynieria bioprodukcji
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi

Kierunek zarządzanie (2-letnie, magisterskie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie logistyką
 • informatyka w zarządzaniu
 • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwemKierunek zarządzanie i inżynieria produkcji (1,5-roczne, magisterskie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • inżynieria produkcji w agrobiznesie
 • zarządzanie recyklingiem