header03

Kurs Przygotowania Pedagogicznego

Kurs Przygotowania Pedagogicznego

Kierownik Kursów Pedagogicznych
dr Zofia Zgoda

pokój 101, ul. Fordońska 430

telefon: 52 340 84 35

e-mail: pedagog@utp.edu.pl

 


 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

KURSY PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

85-790 BYDGOSZCZ, UL. FORDOŃSKA 430, POKÓJ 101

 

Sekretariat czynny: poniedziałek - 11.00 - 13.00

 Tel./Fax: 52 340 84 35

  e-mail: pedagog@utp.edu.pl

Kurs pedagogiczny - stacjonarny - IX nabór
opłata za III semestr Kursu Przygotowania Pedagogicznego – 420,00 zł.
Prosimy o wniesienie opłat do 30 października.
Nr konta: 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko IX nabór,czesne za III semestr Stacjonarnego Kursu Przygotowania Pedagogicznego.

                                                   
Kurs pedagogiczny - stacjonarny -  X nabór
opłata za I semestr Kursu Przygotowania Pedagogicznego – 450,00 zł.
Prosimy o wniesienie opłat do 06 listopada 2017 r..
Nr konta: 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko X nabór, czesne za I semestr Stacjonarnego Kursu Przygotowania Pedagogicznego

 

 

Wykaz kontaktów mailowych do prowadzących zajęcia:

Kontakty mailowe z prowadzącymi zajęcia

 

 

Uwaga Słuchacze IX edycji – III semestru!


Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 9 października o godzinie 15.00 w sali 121
Prosimy o dostarczenie dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki.

 

 

Uwaga Słuchacze X edycji – I semestru!


Zajęcia rozpoczynają się 16 października 2017r.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA (UL. FORDOŃSKA 430).

 

NABÓR NA STACJONARNY KURS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się:

Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, pokój 101

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 12 PAŹDZIERNIKA 2017r.

Należy złożyć podanie oraz dowód opłaty wpisowego w wys. 20,00 zł.

wzór podania 2017

 

NR KONTA: 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Tytuł przelewu: wpisowe, Imię i Nazwisko

Dotyczy: Studentów studiów I, II i III stopnia.

 

 

O przyjęciu na I semestr decyduje data wpływu podania. Termin składania podań upływa z dniem 12  października 2017 r. Podania przyjmowane są bezpośrednio w sekretariacie (poniedziałek 11.00-13.00) - pokój 101 lub drogą mailową. Do podania należy dołączyć dowód opłaty wpisowej na Stacjonarny Kurs Przygotowania Pedagogicznego, na konto uczelni. (NR KONTA: 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256).

 

Limit miejsc: 60

 

Zajęcia:

 

 • odbywają się równolegle z zajęciami na podstawowym kierunku studiów, podczas czterech semestrów;
 • odbywają się zgodnie z terminarzem roku akademickiego UTP, w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 21.00 
 • opłata semestralna (po uruchomieniu Kursu) - 420 zł. - Nr konta 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000 - Tytuł przelewu: czesne za I semestr Stacjonarnego Kursu Przygotowania Pedagogicznego - Imię i Nazwisko - X nabór.

 

Niestacjonarny roczny Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla Pracowników UTP

 

Informujemy, że zajęcia KPP dla Pracowników rozpoczynają się 13 października 2017r. o godzinie 8.30 w sali 216, Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430.

 

TERMINY ZJAZDÓW - SEMESTR I

PAŹDZIERNIK – 13, 20,

LISTOPAD – 10, 17, 24; 

GRUDZIEŃ – 1, 8, 15; 

STYCZEŃ – 12, 19.

 

REKRUTACJA

Dotyczy: pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych tj. dla nauczycieli akademickich UTP i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

 

O przyjęciu na I semestr decyduje:

 

 1. W przypadku nauczycieli akademickich - na podstawie listy przygotowanej przez Dział Spraw Pracowniczych zatwierdzonej przez Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju.

 2. W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na podstawie wniosku pracownika zaopiniowanego przez kierownika katedry/zakładu i Dziekana/Dyrektora jednostki organizacyjnej.

 3. Wszyscy zainteresowani zobowiązani są do złożenia dokumentów w wymaganym terminie:

 

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopia dowodu osobistego.

 

Podania przyjmowane są w sekretariacie Pracowni Pedagogiki.

 

Limit miejsc: 25-30 osób

 

ODPŁATNOŚĆ:

 • bezpłatny dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w UTP;
 • płatny dla pracowników niebędących nauczycielami

 

Niestacjonarny Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla Pracowników UTP

2 semestry - 135 godzin

 

Przedmioty:

 

1. Pedagogika - 25 godzin

2. Dydaktyka z metodyką przedmiotów kierunkowych - 40 godzin

3. Psychologia z warsztatami umiejętności interpersonalnych - 30 godzin

4. Kultura żywego słowa z elementami retoryki - 10 godzin

5. Etyka zawodowa nauczyciela - 10 godzin

6. Jakość kształcenia w szkole wyższej - 10 godzin

7. Prawo w szkolnictwie wyższym - 10 godzin

 

______

 

Razem: 135 godzin