header03

Kurs Przygotowania Pedagogicznego

Kurs Przygotowania Pedagogicznego

Kierownik Kursów Pedagogicznych
dr Zofia Zgoda

pokój 101, ul. Fordońska 430

telefon: 52 340 84 35

e-mail: pedagog@utp.edu.pl

 


 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

KURSY PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

85-790 BYDGOSZCZ, UL. FORDOŃSKA 430, POKÓJ 101

 

Sekretariat czynny: poniedziałek - 11.00 - 13.00

 Tel./Fax: 52 340 84 35

  e-mail: pedagog@utp.edu.pl

Uwaga słuchacze IX i X edycji

Zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się 26 lutego 2018 zgodnie z podanym planem

 

IX edycja - semestr IV

Opłata za IV semestr Kursu Przygotowania Pedagogicznego – 420,00 zł.

Prosimy o wniesienie opłat do 12 marca 2018 r.
Nr konta: 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000

Tytuł przelewu:
Nazwisko i imię - Kurs Przygotowania Pedagogicznego - IX nabór – IV semestr                                                                                              

 

X edycja - semestr II

Opłata za II semestr Kursu Przygotowania Pedagogicznego – 450,00 zł.

Prosimy o wniesienie opłat do 12 marca 2018 r.
Nr konta: 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000

Tytuł przelewu:
Nazwisko i imię - Kurs Przygotowania Pedagogicznego - X nabór – II semestr

 

Wykaz kontaktów mailowych do prowadzących zajęcia:

Kontakty mailowe z prowadzącymi zajęcia

 

 

 

 

NABÓR NA STACJONARNY KURS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się:

Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, pokój 101

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 12 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Należy złożyć podanie, ksero dowodu osobistego oraz dowód opłaty wpisowego w wys. 20,00 zł.

wzór podania

 

NR KONTA: 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Tytuł przelewu: wpisowe, Imię i Nazwisko

Dotyczy: Studentów studiów I, II i III stopnia.

 

 

O przyjęciu na I semestr decyduje data wpływu podania. Termin składania podań upływa z dniem 12 października 2018 r. Podania przyjmowane są bezpośrednio w sekretariacie (poniedziałek 11.00-13.00) - pokój 101 lub drogą mailową. Do podania należy dołączyć dowód opłaty wpisowej na Stacjonarny Kurs Przygotowania Pedagogicznego, na konto uczelni. (NR KONTA: 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256).

 

Limit miejsc: 60

 

Zajęcia:

 

 • odbywają się równolegle z zajęciami na podstawowym kierunku studiów, podczas czterech semestrów;
 • odbywają się zgodnie z terminarzem roku akademickiego UTP, w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 21.00 
 • opłata semestralna (po uruchomieniu Kursu) - 450 zł. - Nr konta 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000 - Tytuł przelewu: czesne za I semestr Stacjonarnego Kursu Przygotowania Pedagogicznego - Imię i Nazwisko - XI nabór.

 

Niestacjonarny roczny Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla Pracowników UTP

 

Informujemy, że zajęcia KPP dla Pracowników w semestrze letnim 2017/18 rozpoczynają się 02 marca 2018 r. o godzinie 8.15 w sali 216, Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430.

 

TERMINY ZJAZDÓW - SEMESTR LETNI 2017/2018

MARZEC - 02, 09, 16, 23;

KWIECIEŃ - 05, 13, 20, 27;

MAJ - 11, (18 - termin dodatkowy)

 

REKRUTACJA

Dotyczy: pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych tj. dla nauczycieli akademickich UTP i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

 

O przyjęciu na I semestr decyduje:

 

 1. W przypadku nauczycieli akademickich - na podstawie listy przygotowanej przez Dział Spraw Pracowniczych zatwierdzonej przez Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju.

 2. W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na podstawie wniosku pracownika zaopiniowanego przez kierownika katedry/zakładu i Dziekana/Dyrektora jednostki organizacyjnej.

 3. Wszyscy zainteresowani zobowiązani są do złożenia dokumentów w wymaganym terminie:

 

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopia dowodu osobistego.

 

Podania przyjmowane są w sekretariacie Pracowni Pedagogiki.

 

Limit miejsc: 25-30 osób

 

ODPŁATNOŚĆ:

 • bezpłatny dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w UTP;
 • płatny dla pracowników niebędących nauczycielami

 

Niestacjonarny Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla Pracowników UTP

2 semestry - 135 godzin

 

Przedmioty:

 

1. Pedagogika - 25 godzin

2. Dydaktyka z metodyką przedmiotów kierunkowych - 40 godzin

3. Psychologia z warsztatami umiejętności interpersonalnych - 30 godzin

4. Kultura żywego słowa z elementami retoryki - 10 godzin

5. Etyka zawodowa nauczyciela - 10 godzin

6. Jakość kształcenia w szkole wyższej - 10 godzin

7. Prawo w szkolnictwie wyższym - 10 godzin

 

______

 

Razem: 135 godzin