Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - stacjonarne inżynierskie

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Forma: studia stacjonarne
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: 1. Projektowanie usług logistycznych

2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Przedmioty ogólne

1.    Język obcy kontynuowany 4   
2.    Stosunki międzynarodowe   
3.    Filozofia   
4.    Ochrona własności intelektualnej   
5.    Technologie informacyjne   
6.    Wychowanie fizyczne i zachowania prozdrowotne

 

 

Uwagi

1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, labolatoryjne, lektoraty,
zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów.
3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej (do wyboru) w wymiarze 3 miesiące - 6 tyg. po IV i 6 tyg. po VI sem. (12 pkt. ECTS).
4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród:

  • 1. język angielski,
  • 2. język niemiecki,
  • 3. język rosyjski.

5. Studentów obowiązuje napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (15 pkt. ECTS)
6. Przedmiot Prawo gospodarcze realizowany przez 12 tygodni dydaktycznych

Przedmioty podstawowe

1.    Mikroekonomia   
2.    Makroekonomia   
3.    Matematyka   
4.    Badania operacyjne   
5.    Statystyka   
6.    Fizyka   
7.    Zarządzanie   
8.    Marketing   
9.    Prawo gospodarcze6   
10.    Przedsiębiorczość   
11.    Podstawy inżynierii środowiska

Przedmioty kierunkowe

1.    Zarządzanie kadrami   
2.    Techniki orgnizatorskie i decyzyjne   
3.    Finanse w gospodarce i w organizacjach   
4.    Rachunkowość   
5.    Rachunek kosztów   
6.    Rysunek i grafika inżynierska   
7.    Techniki i technologie wytwarzania   
8.    Zarządzanie jakością   
9.    Logistyka w przedsiębiorstwie   
10.    Materiałoznawstwo   
11.    Finansowanie inwestycji   
12.    Zarządzanie produkcją i usługami   
13.    Metrologia techniczna   
14.    Podstawy mechaniki i konstrukcji   
15.    Programowanie i bazy danych   
16.    Technologie informatyczne i komunikacyjne w handlu   
17.    Komputerowe metody wspomagania procesów wytwórczych   
18.    Inżynieria wiedzy w procesie wspomagania decyzji   
19.    Zarządzanie projektami   
20.    Ergonomia i bezpieczeństwo pracy   
21.    Praktyka zawodowa (do wyboru)

 

Przedmioty specjalnościowe

1. Projektowanie usług logistycznych

1.    Planowanie instrumentów marketingowych   
2.    Usługi spedycyjne   
3.    Procesy logistyczne w gospodarce   
4.    Zarządzanie środowiskiem w infrastrukturze drogowej   
5.    Projektowanie procesów logistycznych   
6.    Technologia i logistyka opakowań   
7.    Technologie transportowe   
8.    Nowoczesne technologie w logistyce   
9.    Systemy jakości   
10.    Analiza rynku   
11.    Innowacyjność usług logistycznych   
12.    Ekonomika usług   
13.    Zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej   
14.    Modele konsumpcji   
15.    Polityka gospodarcza Unii Europejskiej   
16.    Seminarium dyplomowe   
17.    Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzminu dyplomowego

2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

1.    Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem   
2.    Marketing przemysłowy   
3.    Transfer techniki i technologii   
4.    Projektowanie procesów produkcyjnych   
5.    Projektowanie procesów technologicznych   
6.    Badanie i normowanie pracy   
7.    Modułowe wytwarzanie produktów i usług   
8.    Inżynieria niezawodności i ryzyka   
9.    Technologie opakowań   
10.    Metody zarządzania w przedsiebiorstwie   
11.    Funkcje kultury w projektowaniu   
12.    Sieciowe systemy biznesowe   
13.    Podstawy projektowania inżynierskiego   
14.    Automatyzacja i robotyzacja w produkcji   
15.    Seminarium dyplomowe   
16.    Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzminu dyplomowego

Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.