Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - niestacjonarne inżynierskie

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Forma: studia niestacjonarne
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: 1. Projektowanie usług logistycznych

2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Przedmioty ogólne

1.··· Język obcy kontynuowany 4···
2.··· Stosunki międzynarodowe···
3.··· Filozofia···
4.··· Ochrona własności intelektualnej···
5.··· Technologie informacyjne···
6.··· Wychowanie fizyczne i zachowania prozdrowotne

 

 

Uwagi

1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, labolatoryjne, lektoraty,
zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów.
3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej (do wyboru) w wymiarze 3 miesiące - 6 tyg. po IV i 6 tyg. po VI sem. (12 pkt. ECTS).
4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród:

  • 1. język angielski,
  • 2. język niemiecki,
  • 3. język rosyjski.

5. Studentów obowiązuje napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (15 pkt. ECTS)
6. Przedmiot Prawo gospodarcze realizowany przez 12 tygodni dydaktycznych

Przedmioty podstawowe

1.··· Mikroekonomia···
2.··· Makroekonomia···
3.··· Matematyka···
4.··· Badania operacyjne···
5.··· Statystyka···
6.··· Fizyka···
7.··· Zarządzanie···
8.··· Marketing···
9.··· Prawo gospodarcze6···
10.··· Przedsiębiorczość···
11.··· Podstawy inżynierii środowiska

Przedmioty kierunkowe

1.··· Zarządzanie kadrami···
2.··· Techniki orgnizatorskie i decyzyjne···
3.··· Finanse w gospodarce i w organizacjach···
4.··· Rachunkowość···
5.··· Rachunek kosztów···
6.··· Rysunek i grafika inżynierska···
7.··· Techniki i technologie wytwarzania···
8.··· Zarządzanie jakością···
9.··· Logistyka w przedsiębiorstwie···
10.··· Materiałoznawstwo···
11.··· Finansowanie inwestycji···
12.··· Zarządzanie produkcją i usługami···
13.··· Metrologia techniczna···
14.··· Podstawy mechaniki i konstrukcji···
15.··· Programowanie i bazy danych···
16.··· Technologie informatyczne i komunikacyjne w handlu···
17.··· Komputerowe metody wspomagania procesów wytwórczych···
18.··· Inżynieria wiedzy w procesie wspomagania decyzji···
19.··· Zarządzanie projektami···
20.··· Ergonomia i bezpieczeństwo pracy···
21.··· Praktyka zawodowa (do wyboru)

 

Przedmioty specjalnościowe

1. Projektowanie usług logistycznych

1.··· Planowanie instrumentów marketingowych···
2.··· Usługi spedycyjne···
3.··· Procesy logistyczne w gospodarce···
4.··· Zarządzanie środowiskiem w infrastrukturze drogowej···
5.··· Projektowanie procesów logistycznych···
6.··· Technologia i logistyka opakowań···
7.··· Technologie transportowe···
8.··· Nowoczesne technologie w logistyce···
9.··· Systemy jakości···
10.··· Analiza rynku···
11.··· Innowacyjność usług logistycznych···
12.··· Ekonomika usług···
13.··· Zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej···
14.··· Modele konsumpcji···
15.··· Polityka gospodarcza Unii Europejskiej···
16.··· Seminarium dyplomowe···
17.··· Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzminu dyplomowego

2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi

1.··· Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem···
2.··· Marketing przemysłowy···
3.··· Transfer techniki i technologii···
4.··· Projektowanie procesów produkcyjnych···
5.··· Projektowanie procesów technologicznych···
6.··· Badanie i normowanie pracy···
7.··· Modułowe wytwarzanie produktów i usług···
8.··· Inżynieria niezawodności i ryzyka···
9.··· Technologie opakowań···
10.··· Metody zarządzania w przedsiebiorstwie···
11.··· Funkcje kultury w projektowaniu···
12.··· Sieciowe systemy biznesowe···
13.··· Podstawy projektowania inżynierskiego···
14.··· Automatyzacja i robotyzacja w produkcji···
15.··· Seminarium dyplomowe···
16.··· Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzminu dyplomowego

Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.