Zarządzanie - stacjonarne licencjackie

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia (LICENCJACKIE 3-LETNIE)
Forma: studia stacjonarne
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: 1. ZARZĄDZANIE W HANDLU i USŁUGACH
2. MARKETING W ORGANIZACJI
3. ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ
4. ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM

Przedmioty ogólne

 1. Język obcy kontynuowany do wyboru (4)
 2. Technologie informacyjne
 3. Socjologia
 4. Filozofia
 5. Psychologia
 6. Ochrona własności intelektualnej
 7. BHP i ergonomia
 8. Wychowanie fizyczne

Uwagi

 1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych plane; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
 2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę przedmiotów nie oznaczonych *.
 3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (4 pkt. ECTS).
 4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród: 1. Język angielski. 2. Język niemiecki. 3. Język rosyjski.
 5. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (10 pkt. ECTS)

Przedmioty podstawowe

 1. Podstawy zarządzania
 2. Nauka o organizacji
 3. Mikroekonomia
 4. Finanse
 5. Prawo
 6. Matematyka
 7. Statystyka opisowa

Przedmioty kierunkowe

 1. Rachunkowość finansowa
 2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 3. Zarządzanie projektami
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Zachowania organizacyjne
 6. Zarządzanie jakością
 7. Informatyka w zarządzaniu
 8. Procesy informacyjne w zarządzaniu
 9. Marketing
 10. Badania marketingowe
 11. Innowacja i konkurencyjność przedsiębiorstwa
 12. Handel elektroniczny i e-business
 13. Systemy baz danych
 14. Organizacja pracy kierowniczej
 15. Zarządzanie logistyką
 16. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- ZARZĄDZANIE W HANDLU i USŁUGACH

1. Integracja europejska
2. Współczesny rynek usług
3. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
4. Marketing usług
5. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
6. Zastosowania informatyki w handlu i usługach
7. Analiza otoczenia organizacji
8. Techniki organizatorskie i decyzyjne
9. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w sektorze usług
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka zawodowa
12. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- MARKETING W ORGANIZACJI

1. Integracja europejska
2. Podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
3. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
4. Marketing usług
5. Planowanie marketingowe
6. Jakościowe badania marketingowe
7. Strategia promocji
8. Analiza otoczenia organizacji
9. Kształtowanie nowych produktów
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka zawodowa
12. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM

1. Rozwój sektora przemysłu w Polsce i na świecie
2. Zarządzanie produkcją
3. Projektowanie procesów produkcyjnych
4. Systemy jakości w przemyśle
5. Eksploatacja obiektów technicznych
6. Systemy opakowań
7. Normowanie techniczne i kosztorysowanie
8. Systemy transportowe
9. Marketing przemysłowy
10. Podstawy inżynierii środowiska
11. Seminarium dyplomowe
12. Praktyka zawodowa
13. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-

1. Rozwój sektora żywności w Polsce i na świecie
2. Podstawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej
3. Marketing produktów żywnościowych
4. Systemy jakości w gospodarce żywnościowej
5. Rynek produktów ekologicznych
6. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w gospodarce żywnościowej
7. Komputerowe metody zarządzania procesami wytwórczymi
8. Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej
9. Technologie przetwórstwa rolno-spożywczego
10. Analiza rynku rolnego
11. Inżynieria wiedzy w procesie wspomagania decyzji
12. Seminarium dyplomowe
13. Praktyka zawodowa
14. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.