Zarządzanie - niestacjonarne magisterskie

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie)
Forma: studia niestacjonarne
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: 1. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

2. ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

3. INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

4. MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

PRZEDMIOTY OGÓLNE

1. Język obcy
2. Kultura i elementy sztuki współczesnej

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Koncepcje zarządzania
2. Makroekonomia
3. Prawo cywilne
4. Etyka w zarządzaniu
5. Statystyka matematyczna
6. Rynek finansowy

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Zarządzanie strategiczne
2. Zarządzanie procesami
3. Marketing międzynarodowy
4. Rachunkowość zarządcza
5. Przedsiębiorczość
6. Prawo handlowe
7. Negocjacje
8. Systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą
9. Zarządzanie projektami unijnymi
10. Procesy i struktury sieciowe w gospodarce
11. Zarys metodologii badań naukowych
12. Społeczna odpowiedzialność biznesu

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

1. Systemy podatkowe
2. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie - couch
3. Zarządzanie marketingowe
4. Analiza finansowa i biznesplan
5. Współczesne stosunki międzynarodowe
6. Seminarium dyplomowe
7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

1. Logistyka zaopatrzenia i produkcji
2. Logistyka dystrybucji
3. Infrastruktura i środki transportu
4. Transport komunalny i transport ludności
5. Seminarium dyplomowe
6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE-INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

1. Analiza i projektowanie systemów informatycznych
2. Zarządzanie projektem informatycznym
3. Systemy ekspertowe i business Intelligence
4. Aplikacje biznesowe w Internecie
5. Seminarium dyplomowe
6. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

1. Zarządzanie marketingowe
2. Strategie marketingowe
3. Zarządzanie marketingowe w sytuacji kryzysowej
4. Zastosowania badań marketingowych
5. Komunikacja marketingowa
6. Seminarium dyplomowe
7. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Uwagi:

1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych planem; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę przedmiotów nie oznaczonych *.
3. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (20 pkt. ECTS)
Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.