Zarządzanie - niestacjonarne licencjackie

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia (LICENCJACKIE 3-LETNIE)
Forma: studia niestacjonarne
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: 1. ZARZĄDZANIE W HANDLU i USŁUGACH
2. MARKETING W ORGANIZACJI

PRZEDMIOTY OGÓLNE

1. Język obcy kontynuowany do wyboru (4)
2. Technologie informacyjne
3. Socjologia
4. Filozofia
5. Psychologia
6. Ochrona własności intelektualnej
7. BHP i ergonomia
8. Wychowanie fizyczne

Uwagi

1. Studentów I roku studiów obowiązuje uczestnictwo na wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych objętych plane; na wyższych latach obowiązkowe są: ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, lektoraty, zajęcia sportowe, projektowe, seminaria.
2. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę przedmiotów nie oznaczonych *.
3. Studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (4 pkt. ECTS).
4. Język obcy kontynuowany do wyboru spośród: 1. Język angielski. 2. Język niemiecki. 3. Język rosyjski.
5. Studentów obowiązuje napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (10 pkt. ECTS)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Podstawy zarządzania
2. Nauka o organizacji
3. Mikroekonomia
4. Finanse
5. Prawo
6. Matematyka
7. Statystyka opisowa

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Rachunkowość finansowa
2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
3. Zarządzanie projektami
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
5. Zachowania organizacyjne
6. Zarządzanie jakością
7. Informatyka w zarządzaniu
8. Procesy informacyjne w zarządzaniu
9. Marketing
10. Badania marketingowe
11. Innowacja i konkurencyjność przedsiębiorstwa
12. Handel elektroniczny i e-business
13. Systemy baz danych
14. Organizacja pracy kierowniczej
15. Zarządzanie logistyką
16. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1. Integracja europejska
2. Współczesny rynek usług
3. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
4. Marketing usług
5. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
6. Zastosowania informatyki w handlu i usługach
7. Analiza otoczenia organizacji
8. Techniki organizatorskie i decyzyjne
9. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w sektorze usług
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka zawodowa
12. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE- MARKETING W ORGANIZACJI

1. Integracja europejska
2. Podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
3. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
4. Marketing usług
5. Planowanie marketingowe
6. Jakościowe badania marketingowe
7. Strategia promocji
8. Analiza otoczenia organizacji
9. Kształtowanie nowych produktów
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka zawodowa
12. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.