Opiekunowie i Starości

 Opiekunowie i starości - kierunek Zarządzanie - studia stacjonarne

 Opiekunowie i starości - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne i niestacjonarne

 Opiekunowie i starości - kierunek Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne i niestacjonarne

 

* Opiekun na WZ ds. Domów Studenta: dr Krzysztof Grochowski - najważniejsze informacje ze strony UTP w Bydgoszczy [zobacz]

 

Do obowiązków opiekunów należy:

przekazywanie studentom podstawowych wiadomości o toku i organizacji studiów, obowiązujących w Uniwersytecie przepisach; 
zapoznanie się z warunkami materialnymi, ewentualnymi trudnościami w nauce, zainteresowaniami i predyspozycjami każdego studenta;
wdrażanie studentów do samodzielnego opanowania wiedzy poprzez kształtowanie umiejętności organizowania pracy własnej, pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pomocy naukowych;
współdziałanie z organami samorządu studenckiego (przede wszystkim ze starostą roku) oraz organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi w Uniwersytecie we wszystkich sprawach socjalno-bytowych studentów;
przekazywanie organom Uniwersytetu opinii i wniosków studentów we wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem oraz w sprawach socjalno-bytowych studentów.


REGULAMIN STUDIÓW
OPIEKUN ROKU I PRAKTYK

§ 7

 

1. W celu usprawnienia organizacji procesu dydaktycznego dziekan po zasięgnięciu opinii organów samorządu studenckiego powołuje opiekunów lat na wszystkich formach studiów i studenckich praktyk zawodowych oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością.
2. Opiekunami mogą być doświadczeni nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie.
3. Do obowiązków opiekunów lat należy:
1) przekazywanie studentom I roku w pierwszym dniu zajęć podstawowych wiadomości o toku i organizacji studiów, w tym warunkach zaliczenia semestru/roku (system ECTS) obowiązujących w Uniwersytecie,
2) zapoznanie się z warunkami materialnymi, ewentualnymi trudnościami w nauce, dysfunkcjami, zainteresowaniami i predyspozycjami każdego studenta,
3) wdrażanie studentów do samodzielnego opanowania wiedzy poprzez kształtowanie umiejętności organizowania pracy własnej, pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pomocy naukowych, w tym osobom niepełnosprawnym,
4) współdziałanie z organami samorządu studenckiego, ze starostą roku/grupy oraz z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi w Uniwersytecie we wszystkich sprawach socjalno-bytowych studentów,
5) przekazywanie organom Uniwersytetu opinii i wniosków studentów we wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem oraz w sprawach socjalno-bytowych studentów,
6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – usprawiedliwianie nieobecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów.
Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.