Jak rozliczyć semestr?

Po powrocie do UTP należy zgłosić się do koordynatora uczelnianego w celu rozliczenia się z pobytu zagranicą:

  • Obowiązkowo przedłożyć należy zaświadczenie o zrealizowaniu ustalonego przed wyjazdem programu wraz z wprowadzonymi i zaakceptowanymi zmianami, zaświadczenie o długości pobytu i złożyć wypełnioną ankietę  on-line wg załączonej  do umowy instrukcji, jako sprawozdanie z pobytu. Ankieta dostępna jest na serwerze Narodowej Agencji Programu LLP / Erasmus, pod adresem: http://www.erasmus.org.pl
  • Obowiązkowo przedłożyć w wersji elektronicznej Raport studenta do koordynatora wydziałowego w ciągu 14 dni.
     Raport studenta - wzór

Warukni rozliczenia semestru:

1. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury określone dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

2. Po powrocie z zagranicy, studenci składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej u koordynatora uczelnianego oraz w dziekanacie swego wydziału dokument stwierdzający stan uzyskanych zaliczeń i egzaminów („transcript of records”) wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów kredytowych ECTS.

3. Na podstawie tych dokumentów prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich ustala zaliczenie lub nie zaliczenie danego semestru:

  • w przypadku zgodności zaliczeń i egzaminów z ustaleniami przyjętymi przed wyjazdem (wraz z późniejszymi zaakceptowanymi zmianami), zostają one przepisane w sposób administracyjny do indeksu i całej dokumentacji obowiązkowej do przechowywania w teczce osobowej studenta, a okres studiów w uczelni przyjmującej uznany za równoważny z odpowiednim okresem w uczelni macierzystej.
  • w razie wystąpienia różnic lub braku wszystkich zaliczeń czy egzaminów w stosunku do decyzji podjętej przed wyjazdem (wraz z późniejszymi zmianami) prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich podejmuje nową decyzję zgodną z regulaminem studiów w UTP, ustalając nowe warunki i terminy ewentualnego uzupełnienia powstałych zaległości z danego semestru lub o skierowaniu na powtarzanie semestru. W takiej sytuacji studenci będą zobowiązani do zwrotu części lub całości stypendium.

4. Studenci zobowiązani są do złożenia dokumentu poświadczającego dokładny okres pobytu otrzymanego z uczelni przyjmującej wg wzoru, który stanowi załącznik do umowy podpisanej pomiędzy uczelnią a studentem.

5. Studenci zobowiązani są złożyć sprawozdanie z pobytu zagranicą w wersji  on-line wg instrukcji, która stanowi załącznik do umowy podpisanej pomiędzy uczelnią a studentem.

Student zobowiązany jest oddać wszystkie kserokopie dokumentów do dziekanatu Wydziału Zarządzania, ponieważ na ich podstawie zaliczony zostaje studentom pobyt w uczelni zagranicznej.

Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.