Zarządzanie projektami i ich ewaluacja

Z uwagi na zmiany w programie Studiów Podyplomowych "Zarządzanie projektami i ich ewaluacja" rekrutacja zostaje wstrzymana.

Zapraszamy od  września 2017r.

Charakterystyka studiów

Nazwa studiów podyplomowych Zarządzanie projektami i ich ewaluacja
Kierownik studiów dr inż. Małgorzata Zajdel
Obszar kształcenia,
w który wpisują się studia podyplomowe
Nauki społeczne
Kierunek studiów,
z którym związane są studia podyplomowe
Zarządzanie
Jednostka prowadząca studia Wydział Zarządzania
Liczba semestrów Dwa semestry
Liczba punktów ECTS 60
Planowany termin
rozpoczęcia kształcenia
(czas trwania)
Od 10.2013 r. do 07.2014 r.

Uczestnicy

Oczekiwane kompetencje kandydata na studia podyplomowe Ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
Zasady rekrutacji Kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty wpisowej
Limit przyjęć Bez limitu
Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów Zdanie egzaminów z wyznaczonych przedmiotów oraz uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów·

Efekty kształcenia

Opis kwalifikacji absolwenta studiów podyplomowych

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje w zakresie· umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metodyk zarządzania projektami oraz nabędzie uszczegółowioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w kluczowych obszarach zarządzania projektami.
Dotyczy to m.in.:
- właściwego działania w ramach systemu zarządzania projektami istniejącego w organizacji,
- wykorzystania i planowania zasobów projektu, w tym zasobów ludzkich,
- stosowania skutecznych technik i narzędzi zarządzania projektami,
- zapewnienia efektywnego systemu komunikacji,
- opracowania planu biznesowego projektu, który będzie punktem odniesienia dla pomiaru zaawansowania budżetu projektu,
- tworzenia budżetu projektu,
- szacowania czasu trwania czynności w projekcie, sporządzania diagramów sieciowych i harmonogramów, wyznaczania ścieżki krytycznej,
- zarządzania ryzykiem w projekcie, badania odchyleń CV i SV wraz z zastosowaniem metody Earned Value przy kontroli realizacji projektu,
- analizy efektywności projektów, metody kontroli realizacji projektu, metody wartości uzyskanej, monitorowania i kontroli postępów prac nad projektem,
- poznaniem narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami,
- kontroli jakości projektu i procedury zamykania projektu.

Wymiar i zasady odbywania praktyk, jeżeli są przewidziane w planie studiów Praktyki nie są przewidziane w planie studiów

Wymiar godzinowy zajęć dydaktycznych

Ogólna liczba godzin, w tym: 180
Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria) 37
Liczba godzin prkatycznych (ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne, projektowe) 143

Koszt studiów

Przewidywana odpłatność jednego uczestnika 3200,00

Certyfikacja

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania projektami i ich ewaluacji. Z uwagi na rosnące wymagania dotyczące jakości kształcenia oraz jakości zarządzania zostanie utworzona dodatkowa certyfikacja dla słuchaczy, których poziom wiedzy i umiejętności gwarantować będzie wysoką jakość ich przyszłej pracy. Osoby te otrzymają więc dodatkowy certyfikat i zostaną wpisane na listę certyfikowanych managerów projektów, która zamieszczona będzie na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Zgłoszenia

Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia 2013 r.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem. Na podstawie tego zostanie utworzona lista chętnych do udziału w studiach. Przewidywany termin uruchomienia studiów to październik 2013 r.

Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź faxem: (52) 340-82-18

Wymagane dokumenty

 Kwestionariusz osobowy
 PodaniePlan studiów

Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.