dr Krzysztof Śmiatacz - publikacje

LISTA PUBLIKACJI [profile: Google ScholarResearchgate.net; Repozytorium UTP]


MONOGRAFIE - BOOKS

 • Śmiatacz, K. (red.). (2016). Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016. ISBN 978 -83-65603-17-3. [english title: Application of IT tools in the study of customer opinion based on the example of the health service]. 
  POBIERZ: [PDF - w·Researchgate.net] [PDF - w repozytorium UTP].
 • Śmiatacz, K. (2012). Badanie satysfakcji klientów na przykładzie rynku usług telefonii komórkowej w Polsce. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. ISBN 978-83-61314-11-0. [english title: Customers satisfaction survey on the example of the mobile services market in Poland]·
  POBIERZ: [PDF - w Researchgate.net] [PDF - w·repozytorium UTP].

ARTKUŁY - ARTICLES

 • K. Śmiatacz, A. Błachnio (2016) POOR RESULTS OF SMS SURVEY OF 60+ PATIENTS OF ONCOLOGY CENTRE IN BYDGOSZCZ AND THE NEED FOR REVISION OF SENIORS’ TECHNOLOGY EDUCATION, INTED2016 Proceedings, pp. 7997-8004. [link]
 • K. Śmiatacz, J. Nieżurawska, L. Nieżurawski, K. Samek (2016) KNOWLEDGE TRANSFER IN POLAND – OPPORTUNITIES AND THREATS, INTED2016 Proceedings, pp. 8022-8031. [link]
 • Schulz, M., Śmiatacz, K. (2016). Wykorzystanie narzędzi promocji w budowaniu lojalności klienta na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim, Marketing i Rynek, (7) 794-806. [link]
 • Śmiatacz, K., Samek, K. (2016). Wartość dla klienta na przykładzie mobilnych aplikacji banków komercyjnych, Marketing i Rynek, (7) 914-928. [link]
 • Śmiatacz, K., Pawłowska, B., Witkowska, J. (2015). Satysfakcja interesariuszy w procesie rozwoju organizacji, Marketing i Rynek, (10), 374-381. [link]
 • Śmiatacz, K., Błachnio, A. (2015). Wykorzystanie wiadomości SMS do badania opinii klientów 60+ sektora opieki zdrowotnej, Marketing i Rynek, (8) 740-747. [link]
 • Śmiatacz, K., Michalska, A., Samek, K. (2014). Rola komunikacji w unikaniu błędów menedżerskich. Marketing i Rynek, (10), 484-489. [link]
 • Owczarczyk-Szpakowska, G., Niezurawski, L., Śmiatacz, K. (2014). Funkcjonowanie funduszy Unii Europejskiej w mieście Bydgoszcz. Marketing i Rynek, (10), 294-300. [link]
 • Andruszkiewicz, K., Niezurawski, L., Śmiatacz, K. (2014). Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej. Marketing i Rynek, (8), 18-24. [link]
 • Andruszkiewicz, K., Śmiatacz, K. (2014). Diagnoza potencjału innowacyjnej komunikacji rynkowej w Polsce na przykładzie oprogramowania text mining. Marketing i Rynek, (4), 16-22. [link]
 • Błachnio, A., Śmiatacz, A. (2013). Badania nad jakością życia polskich seniorów w czasach kryzysu, [w:] Wyszkowska, Z., Gotowska M. (red.). Poziom i jakość życia w dobie kryzysu. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 369-383.
 • Nieżurawska, J., Śmiatacz, K. (2012). Conditions for transfers of knowledge in Poland and highly developed countries. Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, Issue 61, pp. 77-89. [link do ebscohost.com] [link do PSZW] [plik PDF]
 • Nieżurawski, L., Śmiatacz, K. (2012). System zarządzania satysfakcją klienta na przykładzie rynku telefonii komórkowej. Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, (2), 153-162. [link]
 • Nieżurawski, L., Śmiatacz, K., Kucharski, A., Krajewski, K. (2012). Postrzeganie jakości produktów mleczarskich przez konsumentów. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 3(3), 88-103. [link]
 • Śmiatacz, K. (2011). Kształtowanie rentowności relacji z klientem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, (27), 313-328. [link]
 • Śmiatacz K. (2011). Możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji w badaniach satysfakcji klienta na przykładzie rynku telefonii komórkowej w Polsce. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, (37), 289-301. [link]
 • Śmiatacz K., Nieżurawski L., Badanie satysfakcji klientów indywidualnych sieci komórkowych metodą firmy Gartner [w:] red. P. Palich, Metody inżynierskie w zarządzaniu, Wydawnictwo Techniczno-Naukowe JAS, Gdynia 2010, s. 257-272.
 • Śmiatacz K., The analysis of web questionnaire use in mobile telephony market research in Poland, Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2009, No. 24, s. 94-100. 
 • Bojar W., Śmiatacz K. (2009) Analysis of IT methods application in the evaluation of communication process in SME sector. Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, (20), 5-11. [link]
 • Nieżurawski L., Śmiatacz K., Możliwości doskonalenia analizy wyników badań satysfakcji klientów indywidualnych sieci komórkowych [w:] red. M. Juchniewicz, Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 207-213.
 • Śmiatacz K. (2009). Metoda redukcji danych uzyskanych za pośrednictwem kwestionariusza internetowego na przykładzie badań rynku telefonii komórkowej. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, (18), 177-183. [link]
 • Śmiatacz K. (2008).·Determinanty satysfakcji klientów telefonii komórkowej w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. [rozprawa doktorska - PhD dissertation]
 • Śmiatacz K., Nieżurawski L., Determinanty satysfakcji klienta, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, red. B. Grzybowska, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, maj 2006, s. 291–295.
 • Śmiatacz K., Nieżurawski L., Badania fokusowe rynku telefonii komórkowej w Polsce, [w:] Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 290-293.
 • Śmiatacz K., Ocena wybranych elementów oferty operatorów telefonii komórkowej w Polsce, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Część II, red. M. Juchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 404–411.
 • Nieżurawski L., Śmiatacz K., Pomiar satysfakcji klienta w oparciu o wytyczne normy ISO 9001:2000, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Część II, red. M. Juchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 515–521.
 • Śmiatacz K., Stefaniak D., Informatyczne metody zbierania danych w procesie badania marketingowego, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, red. B. Grzybowska, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, maj 2006, s. 329–334.
 • Nieżurawski, L., & Śmiatacz, K. (2005). Pomiar satysfakcji klienta - studium teoretyczne. Współczesne Zarządzanie, (2), 5-13. [link]
 • Śmiatacz, K. (2003). Niewierny klient operatora (raport). Marketing w Praktyce, (11), 33-37. [link]
Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.